H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Edvard Collin 1. januar 1867

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 1. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

568. Til E. Collin. Holsteinborg ved Skjelskjør. Den 1ste Januar 1866 [c:1867]

Kjære Ven!

Igaar sendte jeg Brev til Dem og Deres Kone, De undrer Dem vel derfor at jeg allerede skriver igjen, men her er saa stille saa eensomt paa Gaarden, det nye Aars Oprullen har altid noget Mægtigt for mig, derved flyve saa mange Tanker gjennem Sindet. Her var endnu mere634 stille og trist igaar; den lille Bodil, Husets ældste Datter, kom i den tidlige Morgen til at løbe i mod en Dør og stødte derved Hoved og Bryst saa at hun fik Smerte derved og Feber, Lægen blev hentet, han troer imidlertid det slet ingen Fare har, men Forældrene vare dog ængstelige og sad hos den Syge; Folkene havde nok en Slags Nytaars Aften, men vi Andre »oven paa«, drak i Stilhed vor Thee; jeg læste Aviserne og gik saa til Ro lidt efter Klokken 10. Jeg tænkte varmt og taknemligt paa Alt hvad der forundtes mig forrige Aar og jo mere jeg lod Tankerne søge tilbage des rigere lyste Aaret for mig. Saa rigt kan det nye Aarm neppe blive! Jeg tænkte ogsaa paa min lille samlede Formue, og da den var større end jeg troede, fik jeg strax ogsaa den rige mands Angst for at miste den; det var nu Phantasiespil! –Jeg kan imidlertid ved Deres Opskrift ikke faae saa stor en Sum ud som De opgiver, der staaer paa Papieret i nøiagtig Sammentælling kun 8434 Rdlr 84 b, hvor kommer da de øvrige til?–De anfører ogsaa i Renter fra Stampe 50 Rdlr, men hvor er de mueligt, han har jo kun 1000 Rdlr, af disse kan jeg ikke modtage slige; De har kjøbt Creditbeviser? disse due jo ikke længer end til udgangen af 1866 læste jeg i Aviserne. Dog det veed De bedre Beskeed om end jeg!–og har ombyttet disse. Jeg har kun den Frygt at De har opgivet mig min Formue større end den er? det vilde være en Skuffelse nu!–Jeg har det forresten ikke ganske godt i Tænderne, ogsaa Halsen gjør ondt, jeg er dog meget forsigtig, ja har endnu ikke fra jeg kom paa Landet været; mere end to korte Løb nede i Haven paa Basnæs og aldeles ikke ude her paa Holsteinborg. Sneen fyger635 høit i Haven, Søen er imidlertid aaben og der ligge mange Svaner paa Vandet.–Den fjerde Januar er Fru Scavenius igjen, efter Ballet paa Gaunø, vendt hjem og jeg har da lovet at komme til Basnæs for endnu at tilbringe her nogle Dage; det vil bero paa mit Befin­dende om jeg paa Hjemfarten bliver et Døgn i Sorø og samles der med den gamle Fru Ingemann. Seer De noget til Hartmanns da hils fra mig ! Gid at nu det nye Aar, som i Dag begynder, ikke for Verden dryppe saaledes af Blod, som det forrige, gid at vi hver især ikke prøve for mange tunge og i mørke Dage! Hils Deres Kone, som vel nok glæder mig med Brev, hils Lou­ise, hvis Breve jeg beklager ikke at kunne læse, og Jonas'ndash;ja han er hos Bergsøe, og skriver neppe. Lev hjertelig vel og bliv mig, som De var i det gamle Aar. Hjerteligst.

H.C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost