Dato: 5. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns den 5, Januar 1867.

Kjre Fru Grevinde!

Hjertelig Tak for de milde, fredelige Dage Deres Naade og Hr Greven atter forundte mig; det gamle Aar forsvandt saa hyggeligt i det nye, og var den kjre Bodil, ikke blevet syg, saa havde Alt vret saa godt det kunde nskes. Jeg haaber at hun i Dag fler sig bedre og at hendes Befindende ikke forhindre Indreisen til Kjbenhavn. Det var ret et Uheld jeg havde ved Afreisen, da jeg i Porten vilde lukke Vognen foran, kom Spidsen af Pegefingeren ind i en Sprkke og da den smak til nappede den ikke blot Huden men et lille Stykke Kjd ud af Fingeren, det gjorde meget ondt, jeg fornam det lige til Hjertet. Saasnart jeg naaede Basns fik jeg Fingeren badet med dike og Vand, jeg havde Smerte til ud paa Natten[;] nu gaaer det bedre, men jeg er ikke glad ved den, og anseer det dog for ubetydeligt til at lade Lgen kalde. Da jeg igaar kom, stode de Alle reisekldte, for at tage til Borreby, hvor der nok har vret Dands i aftes, de ere endnu ikke komne hjem, men indtrffe vist til Frokost. Baron Dring-Rosenkrands142 blev imidlertid hjemme hos mig. Veiret er i Dag, uagtet det fryser 9 Grader, srdeles smukt; Sen synes lagt til saa langt jeg kan ine. Hils Hr Greven, alle Brnene, ligesaa Lgen, Prsten, Frken Schmidt og Hr Richter. Gid et godt nyt Aar vre i Fremgang for os Allesammen.

Deres Naades taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

E.S.

Af Brev jeg fik igaar, seer jeg at min unge Ven Jonas Collin ledsager Bergse til Rom143, men vender strax hjem naar han har bragt ham til det sydlige Climat; det vil maaskee interessere Hr Dr: Steenbuch at hre.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus