Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 15. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 15 Januar 1867

Kjre Fru Scavenius!

Min hjerteligste Tak for Dagene i det gamle og ny Aar! om ikke lnge haaber jeg at see Deres Naade og Frken Luzia herinde i Byen og jeg vil haabe at De vil fle Dem vel og glad. Til Klokken 6 Fredag-Aften naaede jeg ind til Kjbenhavn. Ved Sor Station stod Fru Ingemanns Pige med Blomster til mig, da hun nok troede at jeg ikke kom til hende men foer forbi; senere har hun med Banetoget sendt mig et lille Laurbrtr, der nu staar i mit Vindue. Der laae endnu meget Snee ved Borup og ved Hedehusene; her hrer jeg have Reisende matte tilbringe to Ntter, siddende paa Stole. Det begyndte at snee da jeg var paa Farten og jeg havde Frygt for at vort Tog skulde standses, men vi slap dog. Jeg er ellers en del forkjlet, har ondt for Brystet og ondt i Hovedet. Fra Engeland hrer jeg at der kommer i Hefter en godtkjbs Udgave af mine Eventyr under den Tittel: The Hans Andersen Library. Frhlich i Paris har nu fuldendt en tredie deel af Billederne til alle mine nye Eventyr og Historier, saa at Reitzel snart kan tnke paa den smukke Udgave der slutter sig til de to illustrerede Dele af Pedersen. Et Udvalg af de ldre eventyr i stort Format med Billeder af Frhlich udkommer i Paris paa Fransk. Dog troer jeg aldrig at mine Eventyr ville kunne gjengives i det Sprog, ikke heller at de ville blive der forstaaede. Bloch maler i disse dage Kongens og Dronningens Portrtter, han har snart Studierne fuldendte og efter disse maler han saa senere. Han har ikke kunnet give mig noget bestemt svar paa om han tr paatage sig at male Frken Luzia, men om nogle Dage vil jeg vide det. Den lille Busk Gaaseurter jeg fik ind med har jeg plantet i en Urtepotte og der blomstrer den saa det er en Lyst og og fortller om Basns. Om den anden vil blomstre naar Deres Naade hdrer mig med et Besg, tr jeg ikke love. Ved modtagelsen af dette Brev er rimeligviis Deres naade og Frken Luzia hjemkomne fra Herlufsholm, hvor Ballet var smukt og Otto frisk og forniet. Er Baron Dring-Rosenkrands endnu paa Basns da bring ham min Hilsen. Frken Luzia hilse sin Brudgom og den vrige familie paa Borreby. Jeg boer i Kjbenhavn paa Hjrnet af Kongens Nytorv og lille Kongensgade. Deres Naades Taknemmelige, rbdige

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus