Dato: 24. januar 1867
Fra: Jens Jacob Asmussen Worsaae   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenborg, d. 24. Jan. 1867.

Kjre Etatsraad.

Idet jeg lyknsker Dem til Deres Hjemkomst og Etatsraadsklassen! til Deres Indlemmelse i samme, tillader jeg mig efter Deres tidligere godhedsfuldt givne Tilsagn, at tilstille Dem et Blad til Dagmars Album i det Haab, at De vil glde Comiteen (ikke at tale om Dagmar) srdeles ved at tilbagesende mig det med en egenhndig Paaskrift, helst anbragt paa tvrs af Bladet.

Med de venligste Hilsener Deres hengivne

J. J. A. Worsaae.

Hivelbaarne

Hr. Etatsraad H. C. Andersen,

Comd: og Ridder af fl. Ord.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost