Dato: 11. marts 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 11 Marts 1867.

Kjre Ven.

Tak for den tilsendte Bog og Tak for den velvillige, rigtigt valgte Benvnelse for mig i de skrevne Ord; jeg er tilvisse, Deres "oprigtige Ven", som De benvner mig, jeg har fra vort frste Mde flt mig tiltalt af Deres aabne Vsen, den smukke Dygtighed hvormed De har vist at bre Dem selv ITem i Verden, selv gjennem tunge Ser. Jeg tager levende Deel i Deres Velvren, og nsker at jeg var anderledes stillet end jeg er for at kunne vise mit venskabelige Sindelag. - Reis nu glad til Paris, fl Dem sund og glad der; jeg hrer jo snart fra Dem og efter de Efterretninger jeg erholder tager jeg min Bestemmelse; Sundheds Tilstanden og Dyrheden i den store Verdens By vil jo vre det som bestyrker eller slapper Lysten hos mig til at komme der allerede i April. Hils Frhlich, som De jo leverer Vedlagte, hils ogsaa Asger Hammerik og andre af Vennerne De mder. Lev hjertelig vel!

Deres hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Kjbenhavn den 11 Marts 1867.

Kjre Ven.

Tak for den tilsendte Bog og Tak for den velvillige, rigtigt valgte Benvnelse for mig i de skrevne Ord; jeg er tilvisse, Deres "oprigtige Ven", som De benvner mig, jeg har fra vort frste Mde flt mig tiltalt af Deres aabne Vsen, den smukke Dygtighed hvormed De har vist at bre Dem selv frem i Verden, selv gjennem tunge Ser. Jeg tager levende Deel i Deres Velvren, og nsker at jeg var anderledes stillet end jeg er for at kunne vise mit venskabelige / Sindelag. - Reis nu glad til Paris, fl Dem sund og glad der; jeg hrer jo snart fra Dem og efter de Efterretninger jeg erholder tager jeg min Bestemmelse; Sundheds Tilstanden og Dyrheden i den store Verdens By vil jo vre det som bestyrker eller slapper Lysten hos mig til at komme der allerede i April. Hils Frhlich, som De jo leverer Vedlagte, hils ogsaa Asger Hammerik og andre af Vennerne De mder. Lev hjertelig vel!

Deres hengivne H. C. Andersen

Til Hr Robert Watt

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 37-38)