Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 18. marts 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 18 Marts 1867

Kjre Fru Scavenius!

Da jeg forleden kom ud i Hotel Phnix for at besge Deres Naade og Frken Luzia vare i de afreiste dagen forud! De ere nu i det hjemlige Basns og jeg vil haabe at Deres naade er mere vel end de egentligt var her i Byen. Det var et meget kort Besg. Glad er jeg imidlertid over at Frken Luzia blev malet af Bloch og at det er saa srdeles lykkedes, Alle som see det finde det fortrffeligt og han sagde til mig at det var det bedste Portrt han endnu havde malet, skade at det ikke er fuldfrt og kan komme paa Udstillingen i April. Dronningens Portrt er nu nsten frdigt og Kongens er anlagt, det bliver srdeles heldigt! jeg skriver paa et nyt og stre Eventyr det omslutter i faae Trk Kjbenhavns Historie, men desvrre faaer jeg for lidt bestilt, jeg er i denne Vinter kommet for meget ind i Selskabs Livet, der gaaer ikke en Dag i den sidste Tid uden at jeg er ude til stor Middag, og tidt drages jeg om aftenen med. Jeg har i den sidste Tid vret hos Grev Frijss, Grev Knuth, Baron Stampes, Fru Falbes Melchiors, Puggaards & &. Solen skinner, men Vinteren synes endnu at staae for Dren. Det var min Plan at reise til Paris den 4de eller 5de April, men det seer endnu saa vinterligt ud og der er nok Tvivl om at pariser Udstillingen vil aabnes den frste april; ind i Sommeren er det for varmt at vre i den opfyldte By og jeg frygter at da er vel Koleraen Gjest. Den italienske Opera er endnu ikke begyndt; den unge Sangerinde Frken Pfeil som iforgaars debuterede paa det kongelige Theater som Donna Anna i Mozarts Don Juan, har store Midler til at blive udmrket dramatisk Sangerinde, hun har imidlertid allerede et Parti imod sig, et par af bladene have meget ubilligt og haardt dmt, men det betyder ikke stort; hun bliver bestemt til Noget! Iaftes hos Fru Falbe var jeg sammen med Deres Naades Svigerinde, hendes Datter og de to yngste Snner. Peer behager mig aldeles og Ssteren er vist ogsaa en srdeles begavet og elskvrdig Pige! Til min fdselsdag faaer jeg vel et lille Brev fra Deres Naaede! Gud skee Lov at Efterretningerne om Prinsesse Alexandras befindende nu lyde bedre; jeg frygter imidlertid at hun ikke er rask nok til at komme her til Slvbrylluppet, hvor det var en glde om hun, Dagmar og Kong Georg kom her til Forldrenes Fest. Deres Naade vil erindre at min Adresse for Breve er: Lille Kongensgade nr. 1. Og nu de hjerteligste Hilsener til Frken Luzia, hendes Brudgom og Familien paa Borreby. Gid Foraaret nu snart komme med varmt Solskin, Skovmrker og de frste Violer.

Hjerteligst og rbdigst

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus