H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Robert Watt 5. april 1867

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 5. april 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5 April 1867.

Kjære Ven!

Tak fordi De saa snart skrev mig til, jeg veed jo hvor optaget Deres Tid er, at De har at levere til "Dagbladet" og til "Figaro". De maa være i stor Travlhed og blive uendelig træt og dog er De for mig løbet om i forskjellige Hoteller og har givet mig Besked; De har ret viist Deres Ordholdenhed og Venskab for mig. Med megen Begjærlighed læser jeg hvad De meddeler i "Dagbladet", det er, som Alt hvad De skriver, livligt og beskueligt; jeg og Deres nærmeste Venner, som kjende Deres Kjærlighed for Paris faae af den Skildring De giver, et levende Billed men det lokker ikke, det er som om De selv ikke følte Dem henrevet men trykket og træt. Man faaer ikke sin Lyst til at komme der opildnet, jeg i det mindste faaer ligesom en Slags Frygt, men om Gud vil, jeg kommer dog, og vil nu i næste Uge tage Fart, vi mødes i Paris og til det glæder jeg mig! jeg haaber at vi ofte sees. De skriver at i Hotel Louvre koste to Værelser 16 Frank og ville stige til 24 Frank daglig, men da maa et enkelt Værelse i fjerde Etage dog neppe overstige 6 Frank og det vil jeg gjerne give, en reisende Landsmand som jeg nyligt talte med og som kom lige fra Paris, forsikkrede at han fra Hotellet selv vidste at Priserne blev kun lidt forhøiede og at det samme var Tilfældet i Hotel Maurice, rue Rivoli, at jeg der vistnok i tredie eller fjerde Etage fik et godt Værelse for 5 a 6 Frank under Udstillings Tiden: Vil De der spørge om det er saa, ellers tager jeg ind i Hotel Bergeres, rue Bergeres og vil jo der i tredie Etage erholde et Værelse for 5 a 6 Frank (med Service?) Om Gud vil, reiser jeg paa Onsdag (den 10de) fra Kjøbenhavn, kommer da, rimeligviis til Hanover Torsdag eller Fredag (den 12); forund mig da at finde der paa Posthuset et Brev poste restante hvori De siger mig til hvilken Priis jeg, helst i tredie, ogsaa i fjerde Etage, kan faae et Værelse i Hotel Maurice, eller Hotel Louvre; jeg skriver da strax til Dem for at sige min Bestemmelse om jeg vælger der eller der, eller gaaer i Bergeres. Ja, jeg plager Dem meget, men De er mig jo en virkelig Ven og vil i al Deres Travlhed vide at finde Tid. Jeg glæder mig til at see Dem, glæder mig til at tale med den kjære Frølich og hans elskværdige Frue, lære lidt mere at kjende vor kjække musikalske Ven Hammerich og endelig at drive om som var jeg heel saa ung som mit Hjerte er det. Min anden April blev en sand Festdag. Da jeg om Morgenen kom ind i min Stue stod der et stort smukt nøddetræes Skrivebord fra Fru Melchior og Fru Henriques, Blomster og Statuetter fulgte med Brev ved Brev. Jeg fik vist en halv Snees Bouquetter og Urtepotter med Roser og Sirener. Et Par Telegrammer, eet oppe fra Sverrig, hjertelige Hilsener fra svenske Venner. Middagen feiredes hos Melchiors hvor en smuk Sang af P.Hansen blev afsjunget. Melchior, Ploug og Bille holdt Taler. Jeg besøger med stor Fornøielse Italienerne, Barytonisten Padilla er en udmærket Sanger og med dramatisk Begavelse. Signora Sarolta - ja, det er godt at De ikke seer denne omfavnelig, deilige Qvinde, baade Høedt og jeg er væk, men jeg er jo ogsaa kun 22 Aar. Paa Udstillingen er flere smukke Billeder, forunderlig naturtro er et Søstykke af Neumann, en Prosession af Sonne og Nonner i Klosterhaven; der er Stemning deri! mislykket forekommer mig derimod det Billed han har givet af Ingemann, som modtager Sølvhornet. Fra Hanover skriver jeg Dem til og siger Dagen jeg indtræffer til Paris og hvor jeg tager ind. Vi sees og samles, det regner jeg betydeligt til min Pariser Glæde. Een eller fire Uger bliver mit Ophold der.

Hjerteligst H. C.Andersen.

(i Marginen:) Hils Landsmænd og Venner!

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Kjøbenhavn den 5 April 1867.

Kjære Ven!

Tak fordi De saa snart skrev mig til, jeg veed jo hvor optaget Deres Tid er, at De har at levere til "Dagbladet" og til "Figaro". De maa være i stor Travlhed og blive uendelig træt og dog er De for mig løbet om i forskjellige Hoteller og har givet mig Besked; De har ret viist Deres Ordholdenhed og Venskab for mig. Med megen Begjærlighed læser jeg hvad De meddeler i "Dagbladet", det er, som Alt hvad De skriver, livligt og beskueligt; jeg og Deres nærmeste Venner, som kjende Deres Kjærlighed for Paris faae af den Skildring De giver, et levende Billed men det lokker ikke, det er som om De selv ikke følte Dem henrevet men trykket og træt. Man faaer ikke sin Lyst til at komme der opildnet, jeg i det mindste faaer ligesom en Slags Frygt, men om Gud vil, jeg kommer dog, og vil nu / i næste Uge tage Fart, vi mødes i Paris og til det glæder jeg mig! jeg haaber at vi ofte sees. De skriver at i Hotel Louvre koste to Værelser 16 Frank og ville stige til 24 Frank daglig, men da maa et enkelt Værelse i fjerde Etage dog neppe overstige 6 Frank og det vil jeg gjerne give, en reisende Landsmand som jeg nyligt talte med og som kom lige fra Paris, forsikkrede at han fra Hotellet selv vidste at Priserne blev kun lidt forhøiede og at det samme var Tilfældet i Hotel Maurice, rue Rivoli, at jeg der vistnok i tredie eller fjerde Etage fik et godt Værelse for 5 a 6 Frank under Udstillings Tiden: Vil De der spørge om det er saa, ellers tager jeg ind i Hotel Bergeres, rue Bergeres og vil jo der i tredie Etage erholde et Værelse for 5 a 6 Frank (med Service?) Om Gud vil, reiser jeg paa Onsdag (den 10de) fra Kjøbenhavn,/ kommer da, rimeligviis til Hanover Torsdag eller Fredag (den 12); forund mig da at finde der paa Posthuset et Brev poste restante hvori De siger mig til hvilken Priis jeg, helst i tredie, ogsaa i fjerde Etage, kan faae et Værelse i Hotel Maurice, eller Hotel Louvre; jeg skriver da strax til Dem for at sige min Bestemmelse om jeg vælger der eller der, eller gaaer i Bergéres. Ja, jeg plager Dem meget, men De er mig jo en virkelig Ven og vil i al Deres Travlhed vide at finde Tid. Jeg glæder mig til at see Dem, glæder mig til at tale med den kjære Frølich og hans elskværdige Frue, lære lidt mere at kjende vor kjække musikalske Ven Hammerich og endelig at drive om som var jeg heel saa ung som mit Hjerte er det. Min anden April blev en sand Festdag. Da jeg om Morgenen kom ind i min Stue stod der et stort smukt nøddetræes Skrivebord fra Fru Melchior og Fru Henriques, Blomster og Statuetter fulgte med Brev ved Brev. Jeg fik vist en halv Snees Bouquetter og Urtepotter med Roser og Sirener./ Et Par Telegrammer, eet oppe fra Sverrig, hjertelige Hilsener fra svenske Venner. Middagen feiredes hos Melchiors hvor en smuk Sang af P.Hansen blev afsjunget. Melchior, Ploug og Bille holdt Taler. Jeg besøger med stor Fornøielse Italienerne, Barytonisten Padilla er en udmærket Sanger og med dramatisk Begavelse. Signora Sarolta - ja, det er godt at De ikke seer denne omfavnelig, deilige Qvinde, baade Høedt og jeg er væk, men jeg er jo ogsaa kun 22 Aar. Paa Udstillingen er flere smukke Billeder, forunderlig naturtro er et Søstykke af Neumann, en Prosession af Sonne og Nonner i Klosterhaven; der er Stemning deri! mislykket forekommer mig derimod det Billed han har givet af Ingemann, som modtager Sølvhornet. Fra Hanover skriver jeg Dem til og siger Dagen jeg indtræffer til Paris og hvor jeg tager ind. Vi sees og samles, det regner jeg betydeligt til min Pariser Glæde. Een eller fire Uger bliver mit Ophold der.

Hjerteligst H. C.Andersen.

(i Marginen:) Hils Landsmænd og Venner!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 39-42)