Dato: 10. april 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 10 April 1867

Kjre Fru Ingemann!

Igaar var jeg paa Udstillingen og talte der med Etatsraad Rothe fra Sor, vi talte naturligviis om Dem, og han lovede mig at bringe Dem hjertelig Hilsen. Jeg tnker imidlertid ligesaa tidlig at kunne bringe den i et Brev, det er allerede lnge siden jeg skrev. Professor Harder traf jeg forleden ogsaa paa Udstillingen og vi talte ligesaa om Dem og Sor, han lovede at besge mig, men kom ikke, har aldrig besgt mig, uagtet jeg stadigt stiger op til ham naar jeg er i Sor; naa, det er en Eiendommelighed hos ham og ingen Uvenlighed. De kommer, desvrre, jo ikke til Udstillingen, der er Meget De vilde gldes ved. Blochs Osterie-Scene har jeg tidligere talt til Dem om, det er et friskt levende Billede med deilige Farver, hans Fremstilling af Maries Besg hos Elisabeth vil maaske af Dem sttes endnu hiere. Man seer saa lidt af Madonnas Ansigt, det er en aldeles forkortet Profil og dog er hun saa deilig. Neumann har givet et herligt naturtro Billed: Stranden ved Gilleleie, Blgerne ere saa klare, saa gjennemsigtige, man seer Tangen og Sgrsset som de fre med sig; Steen og Sand er saa vaadt at man har Virkeligheden for sig. Sonne har givet et deiligt Billed: Sacramentet bres forbi og fra Altanerne lyses med Lampe for Processionen, det er saa flt og stemningsfuldt, ligesaa et Billed af ham hvor Nonnerne gaae i deres Klosterhave, deres Livshistorie er at lse i Blik og Udtryk, en ung Nonne spiller Luth, det er som hrte man den veemodsfulde Melodie fuld af gamle Minder. Men aldeles uheldigt er hans Billed af "Ingemann modtager Guldhornet"; det er ikke Ingemanns Skikkelse, og han staar saa galt paa sine Been at han maa falde ned af Trappen, i Dren seer man Fru Ingemann man forstaar det er hende, men man seer det aldeles ikke. Marstrands Portrt af Gade er ogsaa uheldigt, eller rettere sagt, hist uskjnt, han seer ud som en drikfldig Kobbersmed; neida har Bissen givet et ganske andet Billed, nemlig Gades Buste, hvor er den del og liig ! - Lsses Billede af den grske Konges Slot i Athen er som alle Lsses Billeder aldeles koldt og dertil kommer at Slottet kaster Slag-Skygge, men ikke et eneste af Trerne. Der ere flere Billeder jeg har Lyst til at tale med Dem om, men skriftligt trtter det.. Min Fdselsdag den 2den April gik ganske festligt. Da jeg imorgenstunderi kom ind i min Stue, overraskedes jeg ved at finde et stort smukt nddetres Skrivebord, det var fra Fru Melchior og Fru Henriques; jeg fik en Masse Blomster, saa at min Stue blev en heel Blomsterhave; der kom Blomster fra Grevinde Frijs, Grevinde Holstein, Fru Puggaard, Juliette Price, Hartmanns, Vindings etc etc. Middagen tilbragte jeg hos Melchiors hvor en smuk Sang af P. Hansen blev afsjungen, Hr. Melchior udbragte min Skaal, Redacteurerne Bille og Ploug holdt ogsaa Taler og sagde mig Venligheder. Jeg flyver imorgen til Paris, vil jeg derhen maa jeg nok ile, thi det seer ud til Krig og strnge Dage, jeg vil nu, selvom Freden raader, vre hjemme igjen i Mai, og kan altsaa ikke udstte en Dag. Hvorfor jeg vil afsted kan jeg igrunden ikke gjre mig selv klart, thi jeg holder ikke af Paris, men det kribler i mig, som det kribler i Trkfugle, jeg maa afsted og skal jeg det, da, som sagt er der ingen Hviletid, jeg kunde jo nok komme nogle Timer til Sor paa Udfarten, men det er forlidt, jeg vil hellere hilse paa Hjemmet ved om et Par Uger at vre i Sor paa Hjemfarten, og da staaer Bgen vist i Spring, da har Haven Blomster og De har det samme kjrlige Sind for mig som i Aaringer, er mig deeltagende god! Hils Deres tro hengivne Sophie" hun er en trofast Sjl.

Jeg har nsten fuldendt et nyt Eventyr, "Gudfaders Billedbog eller Kjbenhavns Liv og Levned"; de gamle Tranlamper fortlle for de nye Gaslygter, den frste Aften disse brnde i Kjbenhavn Alt hvad de og deres Familie op til Tip-tippe-tip Oldemoer Lykten har seet og Gudfader illustrerer, han veed endnu mere end Lygterne, og saaledes fremlyse Kjbenhavns betydeligste Begivenheder; Sandbunken der blev Tyvsholm, hvor Absalon reiste sit Axelshuus bliver Kongeborg og tilsidst Aandens, Kunstens Sde : Thorvaldsens Musum.Gud glde og velsigne Dem kjre Fru Ingemann! De er saa tidt i min Tanke, uagtet De ikke ved Brev seer Sort paa Hvidt derfor.

Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus