Dato: 13. april 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Kjre Ven!

Hanover den 13 April 1867.

I Torsdags Middag forlod jeg Kjbenhavn og var om Aftenen i Odense, nste Dag, igaar, naaede jeg, over Land, Hamborg og er nu i Eftermiddag her i Hanover og har strax erholdt Deres Brev. De er magels god og trofast, jeg kan ikke nok takke Dem, De er en sand Ven, jeg flyver Dem bestemt om Halsen naar vi nu, om Gud vil, snart mdes. Jeg vil indrette min Reise saaledes at jeg indtrffer i Paris nu paa Tirsdag-Morgen, (den 16de) helst sgte jeg til Grand Hotel, men da jeg er uvis om det er Grand Hotel i Rue rivoli eller paa Boulevarden, De nvner, vlger jeg det skikkelige Bergiers og beder Dem endnu at gaae derhen og mlde min Ankomst, om jeg for 5 Frank kan faae et Vrelse til Gaden, naturligviis helst i tredie Etage; siig Verten Dagen jeg kommer. Jeg har boet der fr og anbefalet mange Landsmnd at sge dette Sted. Skriv et Par Ord og giv Portneren, at jeg kan vide hvor vi den Dag trffes, jeg kommer om Morgenen. Jeg haaber at vi sees ofte og blive endnu mere kjendt med hinanden; jeg skatter Dem meget! De er mig en begavet kjr, yngere Ven! - Hjemreisen gjr vi vel sammen, jeg troer og haaber paa Fred og gode Dage. Hils Hammerich og andre Landsmnd.

Venskabeligst

ihast!

H.C.Andersen

E.S.

Den sidste Middag i Kjbenhavn var jeg sammen med den fortrffelige Sanger Padilla, som Henriques havde indbudt; han er et srdeles dannet, elskvrdigt Menneske. Fra Henriques, Melchiors og Bloch har jeg Hilsner til Dem. Figaro omtales srdeles vel, det vil vel behage Dem, som Fader, at hre, Eckardt reiser til Wien, hans Frue med Frken Petersen, Sophie Price, Valdemar og Scharff besge Provindserne. Scharff kommer ikke til Paris, som Eckard er glad ved, da det er en farlig By for unge Mennesker! Jeg trstede med, at jeg vovede det uagtet jeg kun var 22 Aar.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Kjre Ven!

Hanover den 13 April 1867.

I Torsdags Middag forlod jeg Kjbenhavn og var om Aftenen i Odense, nste Dag, igaar, naaede jeg, over Land, Hamborg og er nu i Eftermiddag her i Hanover og har strax erholdt Deres Brev. De er magels god og trofast, jeg kan ikke nok takke Dem, De er en sand Ven, jeg flyver Dem bestemt om Halsen naar vi nu, om Gud vil, snart mdes. Jeg vil indrette min Reise saaledes at jeg indtrffer i Paris nu paa Tirsdag-Morgen, (den 16de) helst sgte jeg til Grand Hotel, men da jeg er uvis om det er Grand Hotel i Rue rivoli eller paa Boulevarden, De nvner, vlger jeg det skikkelige Bergiers og beder Dem endnu at gaae derhen / og mlde min Ankomst, om jeg for 5 Frank kan faae et Vrelse til Gaden, naturligviis helst i tredie Etage; siig Verten Dagen jeg kommer. Jeg har boet der fr og anbefalet mange Landsmnd at sge dette Sted. Skriv et Par Ord og giv Portneren, at jeg kan vide hvor vi den Dag trffes, [overstr: om] jeg kommer om Morgenen. Jeg haaber at vi sees [meget rettet til:] ofte og blive endnu mere kjendt med hinanden; jeg skatter Dem meget! [overstr: og] De er mig en begavet kjr, yngere Ven! - Hjemreisen gjr vi vel sammen, jeg troer og haaber paa Fred og gode Dage. Hils Hammerich og andre Landsmnd.

Venskabeligst

ihast!

H.C.Andersen

E.S.

Den sidste Middag i Kjbenhavn var jeg sammen med den fortrffelige Sanger Padilla, som Henriques havde indbudt; han er et srdeles dannet, elskvrdigt Menneske. Fra Henriques, Melchiors og Bloch har jeg Hilsner til Dem. Figaro omtales srdeles vel, det vil vel behage Dem, som Fader, at hre, Eckardt reiser til Wien, hans Frue med Frken Petersen, Sophie Price, Valdemar og Scharff besge Provindserne. Scharff kommer ikke til Paris, som Eckard er glad ved, da det er en farlig By for unge Mennesker! Jeg trstede med, at jeg vovede det uagtet jeg kun var 22 Aar.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 43-45)