Dato: 16. april 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Paris den 16 April 1867.

Kjre Fru Henriques!

Fra Hanover skrev jeg til Deres Svigerinde Fru Melchior, hun har vistnok sendt Dem min Hilsen eller selve Brevet, vil De nu gjre Gjengjld til hende. Jeg gik i Sndags fra Hanover til Kln, sov der og bestemte Mandag Morgen strax at gaae til Paris; jeg havde bedet Watt bestille Vrelse til mig Tirsdagmorgen, men da jeg nu kom tidligere og frygtede for ud paa Natten intet Logi at kunne faae, telegrapherede jeg til Grand Hotel om et Vrelse i fjerde Etage, men da jeg sent paa Aftenen kom maatte jeg tage et i tredie og betale 18 Frank for den ene Nat, saaledes var Priserne her; i morges gik jeg her hen til Hotel Bergers; Watt havde der leiet til mig et Kammer i 4de for 6 Frank, og her sidder jeg nu og skriver. Watt har jeg ikke seet han er i Dag paa en Landtour med unge franske Venner, men han sendte til mig Hans Puggaard der er her i Paris og i Hotel med Watt. Jeg har i Dag drevet om og er uendelig trt, her er koldt og snavset, det regner hele Dagen og de halv ud sprungne Trer see forknytte ud. - Frst da jeg kom ind i Belgien, igaar, saae jeg frste Gang Tegn paa Foraaret; der var blomstrende Frugttrer og Anemoner i Skovgrunden. I Vognen jeg sad, var en Herre og to Damer jeg syntes at have seet fr, de talte Engelsk, endelig spurgte Manden mig om jeg ikke var Hr Andersen, og da kjendte jeg den amerikanske Minister med Frue og hendes Sster, som jeg et Par Gange har vret i stort Selskab med, nu gjorde vi da frst Bekjendtskab. Jeg bliver vist ikke lnge i Paris, Stemningen hos mig den frste Dag, er aldeles ikke derfor.

Paris den 18 April. Igaar var jeg med Watt ude paa Udstillingen, der ikke ganske er i Orden, men dog har langt Mere at fremvise end et Menneske kan gaa om at see paa i flere Timer. Jeg traf en Mngde Landsmnd, Grosserer Grn, Wolffhagen &, flere Engelndere der havde med den engelske Afdeling at gjre kom hen til mig og sagde mig Venligheder j der var en Mngde Photographier af temmelig ubekjendte Kjbenhavnere, og ikke mange Malerier; det som meest vkker Opmrksomhed siger man, er Fru Jerichaus saarede Soldat der ligger i Sengen og en Pige lser for ham; mig tiltaler meest Blochs Samson og Srensens S oppe ved Skagen. Den svenske Afdeling som er lige over for den danske, den og vor har samme Gang, drager stor Opmrksomhed til sig, saa at her altid er Trngsel. Det er de fortrffelige Figurer i svenske Klder, der som et heelt Voxcabinet staae langs svensk Side. De danske Meubler ere srdeles smukke der er blandt disse en Stol af rdt Fliel, der danner en Rose, som meget beundres. I A Portas Caffe kan man faae Rugbrd og dansk Brndeviin, foruden andre gode Ting; her er altid Landsmnd og udenfor vaie to store danske Flag; der er ellers i den danske Afdeling aldeles Mangel paa Flag, det falder srdeles i iet ved at Sverrig-Norge har en Rigdom deraf. I Udskrifterne til Indgangen, staaer Sverrig-Norge sammen og tt ved er Indgang til Danmark og Grkenland. Portugal er vor Nabo. Jeg har idag vret alene derude i over 4 Timer og er nu saa trt at mine Been snurrer. Overvldet af Indtrykket er jeg aldeles ikke. Det er som havde jeg seet et kjmpestort Bord fuldt af Nips fra alle Verdens Lande og det saa stort Nips at jeg har kunnet gaaet omkring mellem hvert Stykke. Idag er det ivrigt en smuk Foraars Dag, jeg er gaaet ud i Paletot og det har nsten vret mig for varmt; Solen skinner og de fleste Trer ere udsprungne. Meer end 14 Dage bliver jeg her neppe! jeg kan mrke at jeg snart bliver mt. - Glder De mig med Brev da send det til den danske Legation her i Paris. Theatrene frembyde intet af Betydning, Verdys Don Carlos i store Opera skal vre kjedelig, Adams Mignon i Opera comique, ligesaa kjedelig, Gallilei i Theater francais kjedelig, og lyric har idelig Martha, Califfen af Bagdad & - Seer De Padilla da hils ham; ligesaa beder jeg Dem hilse mine danske Venner, navnlig Bloch! Siig Frken Hammerich at jeg igaar besgte. hendes Broder, han var endnu i Sengen, hit paa Dagen, men kom snart op og tog hjertelig glad imod mig! - Idet jeg slutter Brevet kommer jeg fra Varietes og har seet la grand Duchesse et urimeligt Stykke der gjr stor Lykke med Musik af Offenbach, det er aldeles det gamle Lirumlarum, Kakan-Musik med Kanoner og Trommer. Lev hjertelig vel! -

Hils paa det hjerteligste! Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 152-55)