Dato: 26. april 1867
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

572. Fra E. og Henriette Collin.

Kjbenhavn 26 April. 1867.

Af Deres idag ankomne Brev seer jeg, at De d. 22de endnu ikke havde modtaget mit og Jettes Brev; nu maa det da vre kommet. Jeg skriver allerede igjen idag for at sende de indlagte Breve, som igaar kom fra Frken Hallager. Eet, som indeholdt en trykt Anmodning om at tage en Concertbillet, casserte jeg; de to andre sender jeg efter at have seet Underskriften; jeg havde havt stor Lyst til at afrive det ubeskrevne Blad af det ene Brev, men undlod det for ikke at skmme et Brev fra Fru Ingemann. De skal forvrigt aldrig tale om, at De paa denne Maade faaer Deres Breve, thi Mange ville ikke troe, hvad dog virkelig er Tilfldet, at jeg kun seer Underskriften.

Jonas er endnu ikke kommet, men jeg venter ham paa Sndag eller i det Lav. Hans sidste Brev var fra Wien, hvor han ersammen med Lgen Arendrup. Han har af Oekonomi mishandlet sig selv noget paa denne Reise; saaledes paa en 15 Timers Jernbanekjrsel i det kolde Veir i 3die Klasse, hvor Vognen aldeles ingen Vinduer havde og hvor Vinden saaledes peb igjennem, at Huen blste af en Gensdarm der var hans Nabo; ligeledes experimenterer han med at sulte sig selv. Jeg nskede dog at han vilde afholde sig fra at anstille physiologiske Undersgelser paa sig selv, og indskrnke sig til Snegle og andre lavere Organismer.

I Slesvig gaaer det vrre til end nogensinde; der hersker en fuldstndig Terrorisme.Jeg kan neppe taale at tnke derpaa endsige skrive derom.– Vore Efterretninger om Alexandras Befindende ere ikke saa slemme, som de af Dem meddeelte, men jeg har ingen Mening om hvad der er det Rigtige; hidtil antager man her, at Dronningen kommer til Slvbrylluppet. –Jeg skal meddele Edgar Deres Noticer om Leilighedernes Priis. Har De lagt nogen Plan for Opholdets Lngde og Deres Hjemreise? Varmt er det endnu ikke her hjemme; dog have vi taget Gulvtpperne af.–

Deres

E. Collin.

Ja De kan sagtens ! kjere Andersen ! her gaar jeg og leger Sommer ved at tage Tpper af og hnge hvide Gardiner op, medens Termometret imorges viste 4 Grad'ndash;og saa gaar De mellem grnne Trer, seer paa Udstilling og bliver feteret af alle Folkeslag.

De vil vel svare at der er Forskjel paa Kong Salomon og Jrgen Hattemager og heri er jeg enig med Dem.–Om Grundtvigs Tilstand, da han holdt sin sidste Prdiken er forsaavidt alle enige at han foretog sig adskilligt som stred mod de kirkelige Forskrivter, men hans Skriftetale var saa smuk og opbyggelig som nogensinde og de Enkelte som jeg har talt med og som ingenlunde hrer til hans blinde Tilhngere, vare enige i at Intet bestemt tydede paa Sindssygdom'ndash;De veed maaskee at jeg er saa uhyre langt fra at vre Grundtvigianer og De vil derfor tro mig naar jeg siger at det var, mildedst talt'ndash;plumt af Dagbladet at skrive den Artikel der om, som De nu har lst.

. . . Jeg gik igaar over Kongens-Nytorv og nikkede op til Deres Urtepotter som staae og see sde ud i Deres Vinduer, og man behver jo kun at see et grnt Blad for at lnges efter Somren'ndash;den frste varme Dag i Slutningen af638 Mai antager jeg vi flytte ud'ndash;Edvard lnges over al Maade.

I Tirsdag spiste vi hos Davids og jeg bad Block om at tage mig tilbords, hvad han gjorde med en resignation som rrte mig'ndash;Han var rar og elskvrdig som altid'ndash;Han hrer til de Mennesker som jeg saa inderlig gjerne ville see rigtig lykkelig'ndash;jeg tror at han er istand til at gjre og selv vre lykkelig paa den bedste og smukkeste Maade'ndash;der er noget saa Rent og Sandt og Kjerligt inden for den'ndash;lidt gnavne'ndash;Skal at'ndash;–der som jeg ikke var en Kone paa henved 60 ville min Lovtale over Block see ngstelig ud, det var altsaa heldigt at jeg blev afbrudt og nu er Freden forbi kan jeg mrke'ndash;

Om det kongelige Slvbryllup veed jeg kun at den gode Fru Jerichau har havt flere Planer end nskeligt til Dagens Forherligelse'ndash;og af Dagbladet vil De have seet hvorledes hendes Ideer almindelig bedmmes'ndash;stakkels Kone hun er forunderlig smagls'ndash;og hvor kan hun have Lyst til alt Sligt, med det ulykkelige Barn Marie, som nu er kommet hjem og er gyselig for enhvr hun kommer i Nrheden af.

Lev vel kjere Andersen'ndash;Nyd Paris ! spar ikke formeget'ndash;der er jo nok!

[ Margen:] husk at De lovede at kjbe for mig nogle interessante smaa Portrait Photographier-- til Belb af 2 a 3 R.–ikke Stereoskop.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost