Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 22. juni 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 71. Fra H. C. Andersen. Kjbenhavn den 22 Juni 1838.

Det var ssterligt smukt af Dem at De skrev hjem til mig med Faderen; jeg havde ventet et lille Epistel den Dag De reiste, men da intet kom blev jeg lidt menneskefjendsk, hvilken Bitterhed dog reent bortduftede i det jeg fik Deres Epistel fra Castello del isola sacerdotale,910 eller hvad det hedder i Melodiernes Tungemaal. Hils Fru Stampe ret hjerteligt og smukt fra mig, jeg glder mig srdeles til at blive nogle Dage hjemme i hendes Hjem, men fr den 6 Juli, kommer jeg ingenlunde afsted, da jeg har lovet at hjlpe Skuespillerne med at stte: En deland911 i Scene. Dette Stykke, dersom det bliver opfrt, kommer ei tidligere frem, end den 5 Juli og det vil da sige, dersom Storfrsten er reist. Jeg skal imidlertid Postdagen forud tage mig den Frihed at mlde min Ankomst. - Om Storfrsten og Keiseren912 dreier al Konversation sig herinde, Gaderne vrimle allerede af Russere, og Sundet af deres flydende Caserner. Min Kjrlighed til Havet er nu gaaet saa vidt, at jeg paa min gamle Alder har taget en Svmmelrer.913 Nur ein Geiger!914 er kommet fra Braunsweig, nydelig udstyret, min Biographie er skrevet med megen Kjrlighed mod mig men lidt for haard mod Hertz og Meisling.915 Den vil vist interessere Dem at lse. Eventyr for Brn komme i nste Maaned med smaa Billeder.916 I disse Dage har jeg fuldendt et nyt: Gaaseurten,917 der er ganske rrende, jeg haaber den lokker Dugg fra alle blaae ine, ja maaskee endogsaa de brune; dog det er jo sandt, De har blaa, ikke brune;918 altid, naar jeg ikke seer Dem, er Deres Billede for mig med mrke , kloge ine, det svarer slet ikke til Deres Individualitet at gaae om i Verden blaaiet. Hornemanns skrev igaar til Baronessen, men jeg kan dog her tilfie en Hilsen. De skulde see hvilket deiligt chinesisk Tr der i denne Tid blomstrer i den botaniske Have,919 Blomsten ligner, Guldregn men er strre og har yppigere Classer, Farven er lilla, og Duften saa sydlig aromatisk at jeg ved Nrheden deraf drmte mig bort fra det kolde, mrke Norden. Nu begynder jeg ordenligt at lnges efter den kjre Broder Christian, deels for min egen Skyld dels for Deres, at De snart kan komme Kanalvgen, see Nabolandets Skjnhed, der i smukt Veir vil gjre sin Virkning paa Dem. Frken Brmer vil vist behage Dem, jeg lnges nu allerede efter at De var her tilbage igjen, dog saa var det Efteraar, saa vare vi igjen omspundne af Taage og Styrtebad! - Deres Fader har jeg ikke seet endnu da jeg uheldigviis er kommet i den Time han spiller den Usynlige. Fra Ingeborg skal jeg hilse Dem, hun svrmer derude ved den aabne Strand, ligesom den tegnerske920 men hun har sin Frithiof og alle de smaa Navneforplantere om sig. De er dog lidt flittig derude? Griber et smukt Skypartie i Flugten og binder det paa Lrredet? Skizzerer en knudret Eeg med nogle Krager, eller en Seiler i Prst-Bugt!

Det er sandt: Capri921 fik jeg da ikke, men den kan vel komme. Nu en smuk Bouquet af Hilsener, Rosen deri overrkker De Baronessen og de andre Blomster uddeles efter Behag. il fratello!

[Udskrift] Frken Henriette Wulff

paa Nys ved Prst.

frit.

Tekst fra: H. C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling