Dato: 7. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

576. Til E. Collin.

Paris den 7de Mai 1867.

Kjre Ven!

Igaar fik jeg fra Calon Deres frste Brev og i Dag til morgen hentede jeg hos ham det andet med Vexelen, som jeg da strax tog i Penge, saa har jeg dem og reiser mere tryg, uagtet Jrgensen som er her bad mig vise sig den Tjeneste at modtage Penge, som jeg da kunde udbetale i Kjbenhavn. Lignende Tilbud fik jeg, om jeg vilde, paa 1000 Frank, af Groserer Grn; i Forlegenhed synes jeg ikke at kunne komme. Men bedst er dog bedst: at holde sig til sit Eget. Imorgen om Gud vil, forlader jeg Paris, gaaer over Dijon til Neuchatel og bliver nogle Dage ved Genfersen; Jules Jrgensen er paa Tirsdag i Locle og jeg vil da Tirsdag eller Onsdag indtrffe der og bliver hos ham i otte Dage, reiser da over Frankfurth og Hanover ligehjem. I de sidste tre Dage have vi faaet strk Varme, Solen brnder som i fjor i Lissabon, jeg ligger om Natten kun med eet Lagen over mig. Varmen vlter med Eet ned. I Le Locle siger Jrgensen vil jeg faae det koldt og skal igjen have i Kakkelovnen. Forleden havde Skandinaverne arangeret en smuk Fest for mig i Palais royal, der var drapperet med Landenes Flag og Kongernes Portrtter. Min Skaal blev udbragt paa Vers og i Prosa, en dansk Sang afsjunget; Wolffhagen udbragte Christian den IXdes og Kong Carls Skaal, en Svensker oplste et srdeles varmt flt Digt til Danmarks Skaal, jeg lste for dem Sommerfuglen og Det er ganske vist og fik 9 Gange Hurra.–Igaar talte jeg med Kongen af Grkenland, der hjerteligt trykkede min Haand og takkede for de to Linier der i Expositions Bygningen hilsede ham ved hans Indtrdelse fra Grkenland til Danmark.

Han tog Frokost i vor lille danske Caffe og fik Rugbrd; man antog ham der, for en Kammerad af Lieutenant Funch og vidste frst senere at det var Kongen.–Alle Mennesker har vret hos Keiseren, jeg aldrig, jeg vil ikke bede Moltke derom, han skal sprgemig[;] det har man overalt gjort, jeg vil ikke sge og bede om en Naade640, som jeg stter stor Priis paa, men som altid er blevet forundt mig uden at jeg har sgt om den641. Vore Diplomater ere ikke hit begavede. Jeg veed nok Theodor stiller Leon Moltke hit, men det er intet Beviis. Hans Frue, tydsk af Fdsel, er meget elskvrdig og har ret godt lrt at tale Dansk. Det bedrver mig meget at De har Angst for Jonas og Jeg er ogsaa kjed over at han saaledes gjr sig Hjemreisen saa tarvelig; Bergse, for hvis Skyld han reiste burde have srget for at han fik en behagelig Hjemreise, som vist Udreisen har vret det Gid Jonas var kommet til Paris, jeg havde da bedet ham om at vre642 min Gjst og vilde have vret glad derved. Havde jeg tnkt mig at han var endnu i Wien saaledes at et Brev fra mig kunde have naaet ham, da havde jeg sendt ham en Indbydelse, nu bliver det kun en Hilsen. I dette ieblik kommer Jeg hjem fra Udstillingen hvor jeg nu i tre Uger daglig har vret og er aldeles hjemme; jeg finder at Bygmesteren har vret magels heldig, jeg finder alle Udtalelser mod Bygningen som der er bragt i Bladene forunderligt strenge. Hvert lille Rum er benyttet smukt og godt, det er en af lang Cirkel [Indtegnet en cirkel efter ordet Cirkel, Som H.C.Andersen har tegnet for at illustrere tekstens mening] med en Have midt i, hver Radie er et Kongerige fra Indien til Danmark, men vi ere for ringe representered [; ] Marstrands Billede af Fru Hage og Brn gjres Bemrkninger over, Fru Jerichau og Jerichau er Danmark[;] Munch og Bjrnstjerne representere dansk poesi, Jeg findes i den franske og engelske Afdeling mellem Bger[.] Gld mig med Brev (ogsaa Deres Kone), i Locle, (Neufchatel i Schweitz). Vil Gud sees vi snart. Hils vore Kjre.

Deres Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost