Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 11. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Neuchatel den 11 Mai 1867.

Kjre Fru Melchior!

Iaftes, mod Midnat kom jeg her til Neufchatel og aander den frste Bjergluft, seer fra min Balcon hen over Sen til den sneebedkte Bjergrkke. Jeg forlod i forgaars Paris og deelte den lange Reise ved at overnatte i Dijon, dog har Reisen i denne Varme vret noget trttende, men af uendelig Storhed var Farten iaftes hen over og gjennem Jurabjergene; Jernbane Skinnerne ligge tt ved Randen af Afgrunden og jeg saae ned i den dybe Dal, som laae saa drmmende i Maaneskins Belysning; Lysene glimrede frem fra Husene dernede; Tunel fulgte paa Tunel, jeg tnkte flere Gange "heller at styrte ned i Afgrunden med Guds klare Himmel over sig end at begraves herinde i Fjeldene". Jeg bliver til overmorgen (Mandag) hernede, reiser saa op til Locle, hvor vor Landsmand Jules Jrgensen boer og af hvem jeg er indbudt, der skrev jeg 1833 min Digtning Agnete og Havmanden, nu kommer jeg der 34 Aar ldre. Der er koldt endnu deroppe, jeg skal gaae i Snee og have Varme fra Kakkelovnen. Jeg bliver fra Mandag til Mandag, gld mig i de Dage med et Brev adresseret til mig i Locle, Canton Neuchatal, Suisse.. Jeg havde bestemt at vre i Kjbenhavn til "Slvbrylluppet" og det kan endnu skee, men da maa jeg, uden at see mig videre om, iilsom tage hjem nu Mandag 8te Dage fra Locle til Kjbenhavn og kan da vre der den 25de, men jeg tnker nu, maaskee bliver der ingen store Festligheder, ingen hvortil jeg tr vente at blive indbudt og var det Tilfldet, da var det noget flaut for mig at bryde mit Ophold her, for at komme hjem og ikke vre med. Skriv mig endelig til om hvad der er paatnkt, eller om det Hele gaaer stille af, da bliver jeg endnu en 8 a 14 Dage lngere hvor jeg er og kommer saaledes frst hjem ved Udgangen af Mai eller ind i Juni, jeg har det saa srdeles godt her, Deres Brev vil bestemme mig [overstreget: for strste Deelen] til at blive eller reise. Jeg talte i Paris med Kong Georg af Grkenland, han var meget elskvrdig og hjertelig, som altid; han kommer nok frst til Kjbenhavn den 25de Mai, naar Dronningen kommer veed jeg ikke. De har vel i Meddelelserne fra Paris seet at Skandinaverne der arrangerede igjen en smuk Fest for mig [tilfjet i margin: Send mig, udklippet af Dagbladet, hvad der meddeles om denne Fest]; der var trykt paa Dansk en Sang, til mig, en Herre af den svenske Legation lste et smukt svensk Digt til mig, ligesom blev lst et svensk Digt til Danmark. Kammerherre Wolfhagen udbragte Skaalen for Kong Christian den IX og Kong Carl. Ingen af den danske Legation hdrede Festen med deres Nrvrelse, Bille sagde mig imidlertid senere at han havde faaet Indbydelsen for seent til at kunne komme. Watt saae jeg jvnlig under mit Ophold og han var altid meget opmrksom og elskvrdig mod mig; jeg maa ogsaa rose alle Landsmnd! Jeg fik uendelig mange Indbydelser af Engelndere, det var nsten for meget af det Gode. Jeg var hele Dagen i Bevgelse og saa trt om Aftenen at jeg nsten altid sgte hjem og kom ikke i Theatret. En Dag kom jeg i Udstillings Bygningen Klokken 11, man sagde at Kongen af Grkenland kom Kl 12, men han kom slet ikke den Dag; jeg gik der fra 11 til 6 om Aftenen, gik idelig, saa at jeg var delagt af Trthed og da jeg saa kom ud og vilde til Paris var der ikke en Vogn at opdrive, jeg maatte gaae, vist en halv dansk Miil, jeg var ved at segne, men jeg maatte holde ud og jeg holdt ud. Hils paa det kjrligste Deres Mand og Brn; Deres Svigerinde Frken Jette Melchior, den kjre Bloch, hvis Brev jeg har modtaget. Lad Deres Svigerinde Fru Therese Henriques lse dette Brev og skriv endelig at jeg kan tage en Bestemmelse om Hjemreisen.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

[i marginen, s. 4:]

Hils Bille og hans Frue. Tak for Dagbladet, jeg skriver Dem til fra Le Locle.

[kuvert: Fru D. Melchior. / Adresse: Hr Grosserer Melchior, / 21 Hjbroplads / a Copenhague / en Danemarc / franco / H.C. Andersen / poststemplet Neuchatel 11. Mai 67.]

Tekst fra: Niels Oxenvad