Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 12. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Neuchatel den 12 Mai 1867.

Kjre Fru Scavenius!

Dette Brev haaber jeg finder Dem og Deres Brn glade og vel paa det smukke Basns, hvor dog nu Foraaret maa vre indtruffet; de frste 14 Dage jeg tilbragte i Paris var der srdeles koldt og nsten atid Regn, Gaderne saae ud som fld de med rd Vlling; de sidste otte Dage blev det aldeles Sommer, men saa varmt at Overgangen blev altfor stor! Dagligt besgte jeg Udstillings Bygningen, som forekommer mig srdeles vel udtnkt og opfrt; fra de forskjellige Indgange der hver frer gjennem sit Kongerige kommer man til det indre, en aaben Blomsterhave, og over hver Port kan man lse det Rige man gaar ind i; Danmark og Grkenland have samme Port, Portugal er vor Nabo til Venstre Og Sverrig-Norge til Hiere. Vor Maleri=Samling kunde vre mere Udsgt, der er kun eet Stykke (Samson) af Bloch og eet Sstykke (ved Sagen) af Srensen, Fru jerichau og Gertner har det Meeste. Min Huusvert i Kjbenhavn A-Porta har i den danske Afdeling en lille Caf, hvor tre prgtige Dannebrogs Flag vaie, her kan man spise dansk Rugbrd og faae bayerisk l hjemme fra, ligesom Rosenborg=Sodavand. Her er altid opfyldt af danske; en Dag traf jeg der Christan Moltke med sin Frue, fdt Daneskjold ligesom Baron og Baronesse Toot! Kong Georg tog ogsaa her sin Frokost, A-Porta vidste slet ikke at det var den unge Konge han bevrtede. Ved Kongens Besg, havde man bedet mig skrive nogle Ord der mellem grske og danske prangede over den Port som frte fra den grske Afdeling ind i den danske: Her Grkenlands Vaaben og Danmarks Flag Dig hilse og fle dit Hjerteslag. Tt op til Udstillings Bygningen ligger Bygninger, som vare de flyttede fra alle Verdens Lande. Gustav Wasas Huus fra Dalarne, Vicekongens Villa fra gypten, men hvad der er deiligst er her en aflukket have hvor man finder de deiligste Blomster og de meest sjldne Trer, her er en grotte hvor Daglyset kommer ind gjennem store Glaskasser hvori svmme fiske, man er som paa Havets Bund; imidlertid var Opholdet i Paris meget trttende, Afstandene ere saa store og tidt var det ikke muligt at finde en Vogn; n Dag gik jeg derude fra Klokken elleve til henimod sex, jeg var uendeligt trt og da jeg saa vilde hjem, ndtes jeg til at gaae hele den halvmile lange vei. Meget dyrt er der ogsaa, jeg maatte den frste Nat jeg kom, og for at vre sikker paa at finde Plads, tog ind i Grand Hotel ved Magdalenen, betale 18 Frank med service for et vrelse i tredie etage; senere fandt jeg da et Hotel hvor jeg boede for 6 Frank daglig. De Svenske, Norske og Danske gav en smuk fest for mig, men derom har Deres Naade vist lst i Bladene, heller ikke denne Gang har jeg endnu faaet Keiseren eller Keiserinden at see; en stor Mngde af mine Landsmnd have nydt den re at vre hos den keiserlige Familie, men min ellers elskvrdige Ven Grev Leon Moltke, kom det heller ikke denne Gang i Tanke at jeg kom med. Grevinde Moltke talte srdeles godt dansk, jeg synes hun er yndig, qvindelig og en velsignet Natur; hun glder sig til i Sommer at komme til Danmark. I Forgaars forlod jeg Paris og gik over Dijon til Neuchatel hvor jeg i det bedste Hotel har en Stue med Balkon hvorfra jeg seer ud over Sen til hele alperkken der ligger med Snee, det var en deilig storartet Fart hen over og igjennem Jurabjergene, Tunel fulgte Tunel; Banetoget gik tt ved Randen af Afgrunde; dybt nede laae Byerne, Lysene blinkede, Stjernerne blinkede og her er Sommer, deilig Sommer, Roserne blomstre, Grsset er saa hit og grnt. Overmorgen tager jeg op til Locle hvor jeg er indbudt af Jules Jrgensen og bliver der otte Dage; i Ugens Lb haaber jeg fra Hjemmet ved Breve at hre hvorledes det bliver med festlighederne i anledning af Slvbrylluppet. Jeg var saa gjerne med, men om jeg nu kom og General Oxholm glemte at til tilsige mig, - ja saa var det lidt tungt at afbryde min Schwitzerfart; er jeg ikke hjemme til den 26 Mai, da kommer jeg frst lidt ind i Juni! Hjertelige Hilsener til Frken Luzia og hendes Brudgom, Ligesom til min unge Ven Otto.

Hjerteligst

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus