Dato: 12. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Kuvertens Udskrift

Til

Fru Baronesse Jonna Stampe

fdt Drewsen

paa Christinelund

ved

(fra H.C.Andersen)

Prst.

side l

Neuchatel den 12 Mai 1867

Kjre Jonna!

Du og dit Hjem maa dog vide lidt Mere om mig, end der kan lgges i en Hilsen altsaa kommer her et heelt Brev. jeg er i Schweitz efter et Ophold i Paris der drog ude over tre Uger; jeg veed sandelig ikke hvorfor jeg blev der saalnge, da jeg der slet ikke fler mig hjemlig, men Tiden fli hen; hver Dag bragte Trthed, de uendelig lange Afstande man har at bevge sig i og maa bevge sig i, gjr at man fler sig som i en Trdemlle; der var meget dyrt denne Gang i Paris; da jeg kom der og det var seent paa Aftenen, besluttede jeg at kjre til Grand Hotel paa Boulevarden, men maatte for et Vrelse i tredie Etage give (med Drikkepengene) 18 Frank for een Nat, det er over 6 Rdlr Dansk for Natleie, nste Dag fik jeg en billigere leilighed, men enhver Ting var dyrere end paa anden Tid. Udstillingsbygningen som man i Bladene har dadlet saa meget, finder jeg ganske overordenlig vel tnkt og udfrt; det er en g formet Bygning, med en Have midt i, hvor Radius fra Haven til Udgangs Siden tilhrer et eller andet land, Danmark strkker sig mellem Grkenland og Sverrig-Norge. I Anledning af Kong I Georgs Besg derude bad man mig skrive et lille Vers der blev anbragt over den Port som frte fra Grkenland ind i Danmark, jeg skrev:

"Her Grkenlands Vaaben og Danmarks Flag,

Dig hilse og fle Dit Hjerteslag."

Daglig traf man landsmnd og Landsmandinder i den danske Afdeling srligt i A Portas Caffe der er smykket med tre store Dannebrogs Flag. Her kunde man faae Rugbrd og en Snaps dansk Brndeviin,

jeg saae en fransk Dame drikke den i et Glas Vand, man kan ikke tro at den har smagt. Man har tre Gange skrevet om at faae min Buste, da jeg er kjendt, men den blev ikke sendt, derimod gav Bissen dem Munch og Bjrnstjerne, de to reprsenterer Poesien. Forresten saae jeg over vore Buegange opstillet Busten af Din Bedstefader, af Gamst, Hatsch, Alfred Hage, Clausen &. De fleste Belleder har fru Jerichau leveret; der er et smukt Sstykke af Srensen og "Samson"l af Bloch. Skandinaverne arangerede en smuk Fest for mig i Palais royal, der var trykt paa dansk en Sang til mig; en svensk Forfatter oplste et Digt til mig og en anden Svensker lste et til Danmark, der var i det Hele taget flere Svenske end Danske, der var Ingen fra den danske Legation, derimod fra den / svenske. I Torsdags forlod jeg Paris og gik til Dijon hvorfra jeg i Fredags Aftes naaede Schweits efter en Indbydelse af Jules Jrgensen i Locle, han er imidlertid endnu i Paris og kommer frst til sit Hjem paa Mandag jeg bliver altsaa endnu imorgen over her i Neuchatel. Det var en skrkkelig Sol=Varme at reise i; men Farten over Jurabjergene henrivende, jeg har tegnet den ned i et lille Digt:

I Jurabjergene.

Hen af Bjerge, gjennem Bjerge

Knap en Fod fra AfgrundsRanden

Flyver Jernbanetoget

I den maaneklare Nat,

Gjennem lange mrke Tunler

I en ddskold fugtig Luftning,

Ud igjen, hit over Byer

Dybt i Dalens Mrke sat;

Lysene dernede blinke,

Ovenover lyser Himlen;

Nyet tndt og alle Stjerner

Seer jeg i min vilde Flugt.

Gjennem Bjerge, over Bjerge

Som en Fugl jeg dristigt flyver,

Verden, Livet, Gud, det Hele,

Hvilket eventyr! hvor smukt!

-----

Her i Neuchatel boer jeg i Hotel Bellevue og kan fra min Balcon see ud over Sen / til hele Alperkken; den skinner i sin hvide Snee, som gigantiske Pyramider og Sarcophager. I aftes sad jeg paa Balconen og skrev der.

Ved Neuchatel-sen.

Der var paa Himlen ikke en eneste Sky

Det var Maanskin i den stille Schweitser By;

Paa Sen kom en Baad med Fakler og Musik

Det var en Stemningens varme ieblik,

Man flte sig saa hjemlig, saa barneglad

At man i sin Glde om Guds Evighed bad!

Det vilde glde mig at faae et Brev fra Dig, men jeg tr ikke haabe at det skeer medens jeg er i Locle (canton Neuchatel, suisse.); jeg bliver der til Mandag den 20de Mai, men maaske finder jeg da et i Hamborg adresseret der til Hotel d Europe hvor jeg tager ind.

Hils Din Mand og Brn; dog maaskee er Du allerede nord for Helsinger og derfor vil jeg ikke lade dette Brev gaae til Christinelund men til Rosenvnget, hvorfra det som en Fugl fra Jurabjergene qviddrer hvad jeg nu her har qviddret.

Hjerteligst

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus