H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Edvard Collin m.fl. til H.C. Andersen 13. maj 1867

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 13. maj 1867
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

578. Fra E. og Henriette Collin.

Da De ønsker Brev engang endnu, vil jeg sende Dem disse faa Linier for at forklare Dem Veirligets Beskaffenhed og saaledes advare Dem imod at komme strax hjem. Igaar hele Dagen Thermometer paa 2 °, idag 1 Grad og stærk Snee. Vi kjørte igaar til Rungsted, naturligviis i lukket Vogn, jeg havde tykVinterfrakke og desuden Chenille men frøs stærkt. Nu maae Vi vente og see, om vi ikke faae Iistransport over Beltet i Maii

Vil De hilse Jules Jürgensen fra mig; jeg var for nogle Dage siden hos hans Broder Louis og fandt denne bedre end jeg nogensinde havde ventet

kun taler han daarligt.

Jonas kom da hjem Søndag d. 5. Maii, han var lidt guul og daarligt udseende, men har det forresten godt; jeg kan nu først med Glæde tænke paa vort Sommerophold, thi engang faae vi dog vel Sommer. Jeg glæder mig til at fjerne mig noget fra Avisernes Politik ;jeg kan næsten ikke taale meer at læse den eller tale derom, thi der synes jo ikke at være nogen Ende paa Nederdrægtigheden l

13de Mai

Kjere Andersen

Edvard blev afbrudt af 1000 Penge Sager og foreslog da mig at fortsætte, men da han slap med det Ord »Nederdrægtigheder« vil jeg'ndash;uagtet der neppe findes nogen Dansk der ikke er enig med ham'ndash; dog ikke optage den Traad, men kun i et par Ord sende Dem en hjertelig Hilsen og lykønske Dem til ikke at være i Danmark i dette gyselige Veier'ndash; Naar mine Øine falde ud i Haugen møder der dem det sørgelige Syn af Træer og Buskes yndige Knupper der bøie dem under Vægten af den grove kolde tunge uforskammede brutale Sne, medens Vinden rusker i dem saa man godt kunne høre dem sukke, naar man forstod at lytte rigtig efter.–

Velkommen hjem til Solskin og Varme kjere Andersen

Hilsen fra Børnene og Deres

Jette C.

Nu er jeg kommet hjem fra mine Pengesager og kan fortsætte. Først vil jeg dog ikke glemme at berigtige en Misforstaaelse. Mine Ord om Jonas's strænge Tarvelighed paa Reisen have bragt Dem til at troe, at han har været slet udstyret med Reisemidler og dette blev da en Beskyldning mod B., som er ganske ufortjent; thi denne gav, hvad Jonas ogsaa erkjender, rundeligt til en ordinair Hjemreise, men ikke til lange Udflugter og længere Ophold paa enkelte Steder; for at kunne bringe dette ud af Renen, har J. piint sig saaledes gjennem, tildeels ogsaa af den Griller ikke at ville tage mod Tilskud, som jeg havde tilbudt ham.

Her kom idag et svensk Brev til »Skalden«, som ved Aabningen befandtes at være Aftryk af et Brev, som er fundet, fra Tegner til Geijer. Det sender jeg ikke.

Vi vade i Snee.

Deres

13 Maii 1867.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost