Dato: 15. maj 1867
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

579. Fra Henriette Collin.

15deMai [1867]

Kjere Andersen Jeg gav Alverdens Konge Brylluper'ndash;Slv og Guld'ndash;for en eneste Dag i Schveitz'ndash;naar De derfor sprger mig tilraads, saa siger jeg Bliv hvor De er og tnk med Deltagelse paa os herhjemme som hvr Morgen hilses af lange Iistapper ned fra Tagene og halvsmeltet Sne paa de sorte Gader.–

Reglementet for Dagen lyder i Avisen saaledes'ndash;Om Formiddagen Kirkegang, derefter Gratulation og om Aftenen Selskab som da Prindsessen af Wales var her.–Indbydelsen gjlder de to frste Klasser og Herrene af 3die. – Den hele Fest beskjftiger Folket meget lidt, tror jeg, men til dets re maa jeg tilfie at de ulykkelige Slesvigere opfylde dem saameget destomere og Indsamlinger af Alle Arter sttes daglig i Lrk –Edvard staar som Medindbyder til en storartet Bog?Indsamling'ndash;som da skal gjres i Penge, deels som Fde for Papirmllen, som Maculatur og, som lselige Bger'ndash;Jonas er nu ganske rask og Alt i Familien er ved det Gamle'ndash;Om Hjalmars og Edgars Reise til Paris vides Intet'ndash;

I dette ieblik fik Juliane en stor Datter'ndash;det giver mig lidt at bestille og Jeg maa derfor slutte med hjertelig Hilsen.

Deres

Jette C.

Indlagte stod idag i Dagbladet'ndash;Mange Hilsner til Jules Jrgensen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost