Dato: 18. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Locle, Canton Neuchatel, Suisse. Den 18 Mai 1867.

Kjre Fru Grevinde!

Uagtet jeg ikke troer at Deres Naade er taget til Holsteinborg, da det nok slet ikke vil blive Foraar hjemme, sender jeg dog dette Brev til den gamle Gaard, hvor Sang og Saga engang skal fortlle om de dle kjre Mennesker, som nu leve der. Jeg har nu vret paa femte Uge borte; hele tre Uger blev jeg i Paris, men den lngste Tid der, var det srdeles koldt og altid Regnveir, jeg gik aldeles vinterkldt; saa slog Veiret om og vi fik en voldsom Varme; Alt var dyrt, Afstandene ere saa lange og vanskeligt fik man en Vogn; jeg var imidlertid nsten daglig i Udstillings Bygning[en]144, der efter alle Udtalelser skal vre slet bygget, jeg er af en modsat Mening, jeg synes just at den er godt tnkt og godt udfrt. Vor danske Afdeling stder lige op til den Grske, saa at Kong Georg145 den Formiddag han, incognito, var der kunde gaae fra sit Rige ind i sit Fdreland; paa Grndsen mellem begge Riger forenede sig det grske og det danske Flag, jeg havde, paa Opfordring, skrevet et Par Ord, malede mellem Flagene.

"Her Grkenlands Vaaben og Danmarks Flag

Dig hilse og fle Dit Hjertes Slag".

Deiligst derude var en stor aflukket Have hvor mgtige Palmer lftede sig i det uhyre Glashuus og hvor de meest farverige Blomster prangede. Nr der ved var en kunstig Grotte, man troede derinde at gaae paa Havets Bund, thi rundt om, bag store Glas Vgge, svmmede Fiskene og saae paa os med underlig dumme ine. Svenske, Norske og Danske indbd mig til en Fest i Palais royal, en dansk Sang til mig blev sjunget, flere Taler holdte, dog derom har vist Deres Naade lst i en eller anden af de danske Aviser, jeg hrer der er meddeelt herom146. Det var en smuk hjertelig Fest! Fra Paris tnkte jeg paa at reise lige hjem, men jeg hrte aldeles ikke om Festlighederne i Anledning af den 26 Mai147, vor Dronning er nok ogsaa endnu i Engeland148; jeg havde lagt min Reiseplan at jeg kom hjem til Festlighederne, men da jeg som sagt ikke hrte om disse og min Ven Jrgensen i Locle, som jeg mdte i Paris bad mig saa srdeles hjerteligt, dog at lgge Hjemveien over Jurabjergene og blive lidt hos ham, saa tog jeg fra Paris, over Dijon, og kom saaledes i Torsdags149 til Schweitz; det var strk Sommervarme lige her til Bjergene, nu er jeg, som De, i det tidligste Foraar; Trerne ere netop sprungne ud og Grsset grnt; jeg har Morgen og Aften i Kakkelovnen; om nogle Dage forlader jeg dette venlige Hjem, som jeg nu for tredie Gang besger, frste Gang var det i 1833 hvor jeg da fuldendte min Ungdoms Digtning Agnete og Havmanden150. Jeg reiser lige hjem og er vist der i de frste Dage af Juni; da haaber jeg at Bgeskoven er grn, at Kukkeren synger, at Alt staaer ved det gode Gamle, nu da Freden, idetmindste for Maaneder, synes at ville lyse over Landene. Jeg glder mig til at see og tale med Deres Naade, Hr Greven, alle Brnene, Frken Schmidt, hele den hjemlige Kreds paa Holsteinborg. Ulrich Adolph er dog nu fuldkommen vel; jeg glemte ikke, efter Aftale at henlgge til ham en heel Pakke Stereoskopbilleder, men endnu da jeg tre Dage efter afreiste, laae de uafhentede. Med Kammerherre Wolffhagen151 aftalte jeg at besge Fru Roberedo, men der kom altid Noget iveien og jeg fik kun sendt hende en Hilsen ved Frken Bartholin, som jeg en halv Dag var sammen med i Udstillings Bygningen. Bede Deres Naade om et Brev, tr jeg ikke, selv veed jeg heller ikke hvorledes jeg flyver hjemad, om der noget Sted bliver Ophold uden i Hamborg hvor jeg boer i Hotel d Europe, der venter jeg Brev fra Collins.

Deres Naades taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

Er Deres Naade endnu i Kjbenhavn, bring mig da i naadig Erindring hos Deres Svigermoder og hos H. M. Enkedronningen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus