Dato: 21. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Locle, Canton Neuchatel, Suisse. Den 21 Mai 1867.

Kjre Ven!

God morgen! ja, De modtager vist denne Hilsen paa Sengen, efter en behagelig Nat med Hvile og Drmme! i Dag var det min Bestemmelse at reise hjem, og [jeg] havde beregnet at indtrffe Lverdagaften, vre med ved Festlighederne den 26de, men det skeer ikke; de sidste Dage har jeg flt mig mindre vel; det er som den strke Varme i Paris og de anstrngende Vandringer har angrebet mig og her i den kolde Luft, hvor vi nu ideligt have Regn, lader det mig fle at jeg dog ikke lnger er 22 Aar, som jeg saa gjerne siger. Jeg har lidt af Tandpine, fler mig slet ikke vel og maa saaledes udstte Hjemreisen, om et Par Dage tager jeg ned i den varme Deel af Schweitz og reiser saa i Mag hjemad; mon vi da ikke mdes paa Hjemfarten! det gad jeg nok vide og derfor skriver jeg i Dag; Brevet faaer De i morgen og har De Tid og Stemning, da kan jeg senest Fredag have et Par Ord fra Dem og erfare Deres Reiseplaner. Jeg tnker at vi mdes i Hamborg, der boer jeg i Hotel d'Europe, vr saa elskvrdig der at sprge efter mig og opgive Deres Adresse, dersom jeg ikke hrer fra Dem her i Locle, fra Hamborg kunne vi da maaskee reise sammen hjem. Hvad har De nu seet og oplevet siden vi sidst mdtes? Redacteur Bille er da indtruffet, ligesaa Edgard Collin, hils dem hjerteligt fra mig og siig at Hr Bille havde fra Locle faaet et Brev fra mig om Udstilling[en], skrevet paa min Maade, ikke for at optage i Dagbladet, han har Deres Skildringer, men for at give ham mit Besyv om den Ting, men da han nu er i Paris selv, opgav jeg det og lgger, som her skrevet staaer, min varme Hilsen til ham. Siden Edgar er indtruffet, antager jeg at han er lykkelig Fader. Er det en Sn eller en Datter? Min elskvrdige Landsmand og Vert, Jules Jurgensen beklager meget at han i Paris ikke lrte Dem personlig at kjende, han har med srdeles Fornielse lst Deres Skildringer af Paris og de have tiltalt ham meget. Han kommer imidlertid i Sommer til Klampenborg maaskee mdes De der, han vil bruge Sbadene. Hvad som vistnok ikke har vret saa godt for mit Befindende, er at jeg selv i Bjergene ikke faaer Rolighed nok, man er for elskvrdig og opmrksom mod mig, Selskab og Dineer hver Dag, man vil vise mig Venlighed, det ville de Alle. Seer De Anmlderinden for den berlingske Tidende da bring hende min Hilsen og Tak fordi hun saa smukt har omtalt min Fest. Det forniede mig ogsaa den Venlighed hvor med hun omtaler Dem, kjre Ven. Jeg glder mig til at see Deres aabne, livsfriske Ansigt, haaber at det i Kjbenhavn ikke skal slaae Folder, at De ikke i Hjemmet, formeget skal lnges efter Paris, uagtet jeg godt kan forstaae Deres Stemninger og Natur. Fredag Aften eller Lverdag morgen forlader jeg rimeligviis Locle, og i een af de frste Dage i Juni, om Gud vil, seer jeg vore Bgeskove, Venners venlige Ansigter og hrer vist Mere fortlle fra vort lille Hjem, end jeg kan fortlle fra det store Paris og den hele Sviptour. En hjertelig god Morgen, god Opstandelse fra Sengen, god Kaffe, god Middag. Hilsen til flles Venner.

Deres hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Locle, Canton Neuchatel, Suisse. Den 21 Mai 1867.

Kjre Ven!

God morgen! ja, De modtager vist denne Hilsen paa Sengen, efter en behagelig Nat med Hvile og Drmme! i Dag var det min Bestemmelse at reise hjem, og [jeg] havde beregnet at indtrffe Lverdagaften, vre med ved Festlighederne den 26de, men det skeer ikke; de sidste Dage har jeg flt mig mindre vel; det er som den strke Varme i Paris og de anstrngende Vandringer har angrebet mig og her i den kolde Luft, hvor vi nu ideligt have Regn, lader det mig fle at jeg dog ikke lnger er 22 Aar, som jeg saa gjerne siger. Jeg har lidt af Tandpine, fler mig slet ikke vel og maa saaledes udstte Hjemreisen,/ om et Par Dage tager jeg ned i den varme Deel af Schweitz og reiser saa i Mag hjemad; mon vi da ikke mdes paa Hjemfarten! det gad jeg nok vide og derfor skriver jeg i Dag; Brevet faaer De i morgen og har De Tid og Stemning, da kan jeg senest Fredag have et Par Ord fra Dem og erfare Deres Reiseplaner. Jeg tnker at vi mdes i Hamborg, [overstr: og] der boer jeg i Hotel d'Europe, vr saa elskvrdig der at sprge efter mig og opgive Deres Adresse, dersom jeg ikke hrer fra Dem her i Locle, fra Hamborg kunne vi da maaskee reise sammen hjem. Hvad har De nu seet og oplevet siden vi sidst mdtes? Redacteur Bille er da indtruffet, ligesaa Edgard Collin, hils dem hjerteligt fra mig og siig at Hr Bille havde [overstr: her] fra Locle faaet et Brev fra mig om Udstilling[en], skrevet paa min Maade, ikke for at optage i Dag-/bladet, han har Deres Skildringer, men for at give ham mit Besyv om den Ting, men da han nu er i Paris selv, opgav jeg det og lgger, som her skrevet staaer, min varme Hilsen til ham. Siden Edgar er indtruffet, antager jeg at han er lykkelig Fader. Er det en Sn eller en Datter? Min elskvrdige Landsmand og Vert, Jules Jurgensen beklager meget at han i Paris ikke lrte Dem personlig at kjende, han har med srdeles Fornielse lst Deres Skildringer af Paris og de have tiltalt ham meget. Han kommer imidlertid i Sommer til Klampenborg maaskee mdes De der, han vil bruge Sbadene. Hvad som [overstr: maaskee] vistnok [overstr: her] ikke har vret saa godt for mit Befindende, er at jeg selv i Bjergene ikke faaer Rolighed nok, man er for elskvrdig og opmrksom mod mig, Selskab og Diner hver Dag, man vil vise mig Venlighed, det ville de Alle. / Seer De Anmlderinden for den berlingske Tidende da bring hende min Hilsen og Tak fordi hun saa smukt har omtalt min Fest. Det forniede mig ogsaa den Venlighed hvor med hun omtaler Dem, kjre Ven. Jeg glder mig til at see Deres aabne, livsfriske Ansigt, haaber at det i Kjbenhavn ikke skal slaae Folder, at De ikke i Hjemmet, formeget skal lnges efter Paris, uagtet jeg godt kan forstaae Deres Stemninger og Natur. Fredag Aften eller Lverdag morgen forlader jeg rimeligviis Locle, og i een af de frste Dage i Juni, om Gud vil, seer jeg vore Bgeskove, Venners venlige Ansigter og hrer vist Mere fortlle fra vort lille Hjem, end jeg kan fortlle fra det store Paris og den hele Sviptour. En hjertelig god Morgen, god Opstandelse fra Sengen, god Kaffe, god Middag. Hilsen til flles Venner.

Deres hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 46-49)