Dato: 27. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

[med JCs hndskrift: 27.5.1868]

Kjre Ven

Imorges blev jeg overrasket og gldet ved at faae Brev fra Dig! det var saa ungt saa friskt og sundt, godt Humeur skinnede fra hver Linie. Jeg beundrer Dig at Du gik hen at see Mulatten og det i Casino og i den Varme. Det er en Lykke at Du ikke selv blev Mulat, det vil sige Mulatten Palme, det man jo let kan blive i en saadan Hede; Paleme som Du i dit Brev giver et Tillgs Navn, som ikke kan anvendes paa os to. Jeg fik ved dit "gode Humeur Brev" Lngsel efter Dig, Lyst til ret at sladdre med Dig. Nu ville vi vist bedre harmonere paa Reise end fr, Du bliver ldre, jeg bliver yngere, man passer altid bedst i lige Alder.

Efter alle Breve jeg har faaet, var nok Frken Theil som Cicilea forfrdelig; alle Stropher har hun nok begyndt presto og saa dde de som i Andante. Der er nok Forlovelses Smitsot i Kjbenhavn, hvert Brev jeg faaer, giver Dryp paa Dryp med Forlovede! Ogsaa Fritz Hartmann har givet sig hen. Kjre Jonas, lad os to vente lidt, man er kun eengang ung og har Prsten sagt "Amen" saa er man med Eet stadig Familiefader, og for Dig vil det vre en Uret mod Frer og Snegle. - Men nu om Reise! om Opholdet i Odense og Oplsningen der har Du vist nok lst og hrt; om Opholdet i Amsterdam vil Du snart fuldstndigt, / om Du bryder Dig derom, hre af Wilhelm Boye, som vist i disse Dage er vendt tilbage; han har nok, efter et Brev fra Brandt til mig, tilbragt en Uges tid hos een af mine Venner Digteren van Kneppelhout, der skal have et smukt Hjem paa det "hemmelske Berg" ved Arnheim. Jeg kom til at synes godt om Boye og han var ogsaa afholdt af Brandt. Over Gent kom jeg til Paris og boede meget godt i Rue Rivoli paa anden Sal, var daglig sammen med Einar der var et heelt andet Menneske end hjemme, fuld af Livs Glde, Modtagelighed for Fornielse, han tumlede sig meget og da han jo nu ogsaa, vist nok, er hjemme (just i Dag fik jeg Brev fra ham, at han tnkte at vre i Rosenvnget i Paasketiden) vil han kunde fortlle Dig en Deel. Han nd Paris saa godt at han fortjener at komme der igjen og hvor saae han rask ud! hils ham ret hjerteligt fra mig. Paris var imidlertid ikke for mig hvad det var ifjor under Udstillingens Tiden; jeg lagde Veien derfra over Dijon hvor jeg kom som kogt af Sol-Varme; hele Dagen havde jeg kjrt; nste Morgen besgte din Ven Mr: Drouet, som glad tog mod mig / og med stor Interesse talte om Dig, han viiste mig din Haandskrift og yttrede Lyst til at besge Danmark. Jeg var ivrigt saa overvldet af Varmen at jeg maatte bestille en Vogn for at naae Hotellet, han var imidlertid saa elskvrdig at flge ned, kjrte mig frst til Muset hvor jeg saae de burgundiske Hertugers Sarcophager og et Par interessante Billeder. Han havde nogle Sager til Dig og bad mig opgive hvor paa Reisen han kunde sende mig disse, de vare nok ikke pakket ind og jeg vilde afsted om Eftermiddagen. Jeg skrev ham til igaar at jeg var i Geneve, blev her Ugen ud, gav ham min Adresse og lovede at besrge hvad han havde, naar jeg fik det fr min Afreise og havde Lov, ved Grndserne at aabne for Sagerne. Jeg veed nu ikke om han sender disse! - Det var et langsommeligt Tog, der gives intet andet, fra Dijon til Neuchatel, men een af de meest romantiske Jernbaneveie har man at passere, Vogntoget snoer sig i Hiden som en Slange over Klipperne og gjennem Tunneler. At jeg paa Banegaarden i Neuchatel faldt og slog Albue og Kn blodige saa at jeg i to Dage maatte forholde mig stille i Hotellet har jeg mldt din Fader og Du kjender den Historie. / I Lverdags Middag kom jeg her til Jules Jrgensens Landsted, det ligger lidt oven for Genf, det er neppe 10 Minutter derned at gaae, men efter Klokken 9 om Morgenen og fr 7 om Aftenen er det ikke mueligt at vove sig ud, Luften er som en Ild; jeg gaaer i de meest indvendige Stykker om i min halv mrke Stue, sidder saaledes og skriver, eller ligger paa Sengen. Jeg gruer for Reisen herfra, dersom ikke der kommer en frisk Luftning i denne afrikanske rken-Varme. Af et Brev fra Jylland fik jeg Beskrivelse af Baronesse Stampes Begravelse; Sangeren Mayer sang nok smukt i Kirken. Efter et Udtryk i din Moders Brev skal nok Jonna igjen have en Lille, gid at det dog endelig maa blive en Sn, sund og levende, nu staaer jo Nyse-Port aaben for en Stamherre. I disse Dage har nok Carl Bloch Bryllup i al Stilhed; jeg har ikke hrt et Ord fra ham; vil Du sende ham vedlagte lille Epistel. Hils dine Forldre og din Sster. Seer Du Maleren Lunds Frue, da siig hende Tak for hendes Brev, hun skal hre fra mig fr jeg forlader Schweiz. Vr ung og glad, men std ikke Hul paa Knene, som din Ven

H. C. Andersen.

[Tilfjelse i margenen s.3:]

Jules Jrgensen beder mig hilse Dig, dine Forldre, Louise &

[Tilfjelse i margenen s.4:]

Hils den kjre gamle Theodor!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 104-07)