Dato: 24. juni 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed ved Kalkbrnderiet den 24 Juni 1867.

Kjre Fru Scavenius!

Inderlig Tak for Deres kjrkomne Brev; De er altsaa nu med Frken Luzia, maaske endogsaa med den kjre Otto, paa Basns; hvor hen jeg lnges i hvor fortrffeligt jeg end har det. Melchiors ere magelse gode og opmrksomme mod mig; jeg har Alt hvad Velstand og god Villie kan forskaffe. Da jeg var paa Fredensborg vidste jeg ikke naar Deres Naade vilde og kunde see mig paa Basns og paa H. M. Kongens Sprgsmaal om hvor lnge jeg blev ved Kjbenhavn, fr jeg tog lngere ud paa

Landet, svarede jeg 14 Dage; Kongen var da saa naadig at sige at jeg skulde blive kaldet til Fredensborg medens Storfyrsten var derm og jeg bad Excellensen Oxholm om at erindre mig med en Tilsigelse. Der er nu gaaet over 8 Dage siden, jeg har Intet hrt og er i en Slags Forlegenhed, kan ikke tage bort fr i det mindste den af mig opgivne Tid er udrundet; hertil kommer nu Melchiors venlige Forundring over at jeg saa snart vilde forlade dem og de have, Mand og Frue, saa smukt og hjerteligt bedet mig at blive en god Uges Tid endnu at jeg ikke har kunnet vgre mig, i hvor inderlig jeg ogsaa nsker snart at vre paa Basns. I dag er det den 24 Juni, der vil altsaa gaae ganske lidt ind i nste Maaned fr jeg kan flyve afsted, men er Deres Naade da paa Basns, veed jeg jo og troer der paa, at jeg er ligesaa velkommen, som om jeg kom i Dag. Grev Moltke=Hvitfeldt har et Par Gange vret paa Rolighed, han synes godt om Familien Melchiors der tilvisse ere hist elskelige, dle og veltnkende Mennesker. Jeg har den smukkeste Udsigt her i Huset, seer over Sundet til den svenske Kyst. Eet Eventyr og n Historie har jeg skrevet her det er jo ikke den digteriske Frugtbarhed som paa Basns, men dog altid Noget at bringe med, Grev Holsteins har jeg ikke besgt da jeg er angest for Skarlagensfeber, men nu er nok Sygdommen i bortgaaende. Til Boller kommer jeg ikke i Sommer, det jeg havde gldet mig til; Grevinden er nok i Dag, eller igaar, indtruffet til Kjbenhavn for at indkjbe til Udstyr; Boller selv skal pyntes og pudses, i det at de unge Folk nok allerede i September der skulle flytte ind. I August naar Grevinde Moltke-Hvitfeldt kommer til Glorup, tnker jeg at vre der. Hvilke Planer har Deres Naade for Sommeren og naar skal jeg tnke paa Brudevisen? bliver den at synge paa Basns eller Borreby, det vilde jeg gjerne vide. De hjerteligste Hilsener til Deres Naade og Brn. I stor Taknemlighed og rbdighed H.C. Andersen E. S. Jeg tillader mig at skrive fr min Ankomst.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus