Dato: 12. juli 1867
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

585. Fra E. Collin.

Kjre Andersen. Jeg har idag faaet Brev fra Procurator Winther, hvis practiske Mening jeg havde udbedt mig. Hans Svar er som jeg havde ventet. Han siger: Flere hundrede juridiske Candidater og danske Jurister gaae ledige, og der hengaaer neppe nogen Dag, hvor jeg ikke har Foresprgsel om Arbeide til dem. Han fraraader altsaa Planen bestemt.

Jeg finder det saaledes betnkeligt at offre mindst 1 1/2 Aar af hans Ungdoms?Tid og en heel Deel Penge paa en overfldig Examen. Jrgensen er skikket til at vre Contoirarbeider og dette kan han vre ligesaagodt uden Examen. Jeg troer, at en Underviisning i levende Sprog vilde vre mere frugtbringende for ham; der er strre Sandsynlighed for en beskeden Anbringelse paa et Handelscontoir, en Pakhuusforretning eller deslige, end Ansttelse hos juridiske Embedsmnd. Jeg har tidligere sagt ham, at han skulde lgge sig efter Bogholderi. Disse mine Bemrkninger ere ikke alene for Dem, men for Alle, som ville hjelpe Jrgensen. Deres Hellebk. 12 Julii 1867.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost