Dato: 12. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed ved Kalkbrnderiet den 12 Juli 1867.

Kjre Fru Scavenius!

Da jeg endnu ikke ved Slutningen af forrige Uge var kaldet til Fredensborg besluttede jeg snarest at reise til Basns, men da indtraf fra Locle min Ven Jules Jrgensen hos hvem jeg for nyelig tilbragte saa smukke Dage i Schweiz, han er kommet her med sin Sn for at bruge Badene paa Klampenborg og gldede sig til at gjensee mig; jeg er derfor blevet her i denne Uge, har frt ham paa Rosenborg og seet ham her ude paa Rolighed, hvor Melchiors ere utrttelige i at vise mig al Opmrksomhed og Velvillie. Det drog saaledes lidt forlnge ud med Besget paa Basns, men jeg trstede mig med at Deres Naade, saaledes som De frst skrev, ikke reiste fr den 8de August, det faldt ogsaa fortrffeligt sammen, med mit Besg paa Glorup, hvor jeg lovede Grevinden ikke at komme fr i August da hun var der. Igaar modtog jeg Deres Naades senere Brev, der underretter mig om Deres forandrede Reiseplan, at De allerede tager afsted den 27de eller 28de, skal jeg altsaa opnaa den Glde at samles med Dem og Frken Luzia fr Bryllupsfesten der jo kommer seent paa Aaret maa jeg strax afsted, Reisen kan jeg frst begynde nu paa Tirsdag og ikke, hvad jeg helst vilde, flyve lige til Basns. Deres Naade vil erindre at jeg ved Juul paa Hjemfarten havde lovet at besge Fru Ingemann, men maatte opgive det for det strke Sneefog; jeg lovede hende da at komme paa Udreisen til Paris, men Tiden trngte paa og jeg svigtede; paa Hjemfarten skeete det heller ikke da jeg maatte skynde mig for at bringe Kongen min Tak, nu har jeg skrevet: paa Udreisen til Basns kommer jeg et Par Dage!, skrev jeg nu at jeg kom frst naar jeg tog derfra, da har Fru Ingemann ingen Aarsag til at troe mig og jeg maa, uagtet Tiden trnger paa, ndvendigviis stige af i Sor, der kommer jeg Tirsdag Middag, bliver der da Onsdag over og tager Torsdag Morgen den 18de med Toget til Slagelse og derfra med Postvogn til Skjelskjr; en halv Snees Dage har jeg da den Glde at vre sammen med Deres Naade, Frken Luzia og de andre Kjre, jeg veed at jeg er velkommen! Lidt uheldigt falder det nu imidlertid med Fyens Reisen, men jeg vil dog begynde den, selv om Grevinden ikke indtrffer. Groserer Melchiors foreslaaer mig imidlertid at vende tilbage her til Rolighed og vente til Grevinde Moltke kommer, men det vil jo blive en bestandig Reisen frem og tilbage. Jeg har det ganske fortrffeligt og veed, den samme lykkelige Velvren venter mig paa det velsignede Basns; Gid jeg der maa finde Alt i Sundhed og Glde. Hjertelige Hilsener, Deres Naades taknemlige , rbdige H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus