Dato: 19. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basns den 19 Juli 1867.

Kjre Fru Melchior!

Mit Brev fra Sor har De vistnok modtaget. Jeg blev der Onsdag over, og det var et stille, srgmodigt Ophold, Veiret var saa trist, Regnen strmmede ned, jeg fandt Fru Ingemann mere affldig end tidligere. Vi kunde kun tale sammen paa Tavle og det gik langsomt for hende at tyde min Skrift, hun var imidlertid saa glad for mit Besg, jeg troede at fornemme hun ansaae det for det sidste. Der var saa tomt og stille i Stuerne, jeg kom i et meget forstemt Humeur. Igaar morges tog jeg derfra og kom til Basns hvor jeg vidste af et Brev fra Fru Scavenius som var taget til Herlufsholm for at overvre Snnens Examen, at jeg skulde vre ganske ene til seent paa Dagen, men nu kom Telegram at hun ikke indtraf fr som i Dag, jeg er saaledes endnu ganske ene men her er ikke gravtungt som i Sor, jeg har fra mit Vindue Udsigt over Havet, der i Dag vlter store hvide Blger, jeg fler en uendelig Lngsel efter at flyve afsted, og dog ligger der en forunderlig Angst over mig, som forestod der noget Ondt, noget der skulde mde mig, det er rimeligviis kun en Phantasi-Stemning fra det srgmodige Ophold i Sor. Igaar fik jeg et Par Ord fra Bille, han bad mig om Jrgensens Adresse da han mueligt havde Arbeide for ham en 14 Dage, og forlangte Svar med "omgaaende" Post, men her gaaer det lidt langsommeligt, Brevene som indtrffe om Aftenen kunne frst besvares nste Middag, fr gaaer ikke det ridende Bud til Skjelskjr og derfra sendes saa Brevene frst afsted om Aftenen og komme da nste Dag til Kjbenhavn, jeg frygtede derfor at Bille ikke tidsnok skulde faae Svar og sendte derfor Stafet med Telegram, saa at jeg strax har svaret for ikke at vre Skyld i at maaskee Jrgensen ved min tilsyneladende Langsomhed skulde miste Arbeidet.

Hvorledes leve De nu Alle i det kjre Hjem? Snnerne have vel endt deres Examen? hils hjerteligt! de[t] vil De ogsaa til Dttrene ligesom til hele Familien; Bloch skal i nste Uge faae Brev fra mig, han maler nok saa Guldstykkerne flyve ham om rene, den Magt har ikke Digteriet, nu haaber jeg at Lotteriet vil gjre det bedre, overraske mig med en Guldregn og da flyver jeg sydpaa, ellers maa jeg blive og see her de hvide Bier svrme og fornemme hvorledes "Alt gaaer med Damp!". I Tankerne er jeg hos Dem Allesammen! tusinde Haandtryk og Hilsener at fordele! glem ikke det unge Par fra Marienlyst.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad