Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 19. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns den 19 Juli 1867.

Kjre Fru Grevinde!

En heel Maaned efter min Hjemkomst fra Paris og Schweiz har jeg tilbragt paa Rolighed ved Strandveien hos Groserer Melchiors og ret flt mig glad og vel, fornummet mig som en rigtig velkommen Gjest; jeg skrev der to muntre Eventyr og endte min Fortlling om Kjbenhavns Historie152. Tilfldigt fik jeg at vide at Deres Naade endnu var i Byen, og at den kjre Ulrik Adolph var lidende; en Dag, som Deres Naade veed, var jeg ved Dren for at aflgge min Hilsen, men havde ikke da eller senere Mod paa at trde ind, da jeg frygtede for at Sygdommen kunde vre smitsom og jeg var hos en Familie, der ogsaa havde Brn. Saaledes har jeg nu slet ikke faaet Deres Naade at see, men saa at sige, kun fra Landeveien, sendt min Hilsen. Jeg tog i Tirsdags .fra Melchiors ud til den gamle Fru Ingemann, som jeg havde lovet et Besg. Veiret var raat og vaadt, Fru Ingemanns Huus gammelt og trist, ligger mellem store Trer, de drev med Vand; Fru Ingemann fandt jeg meget affldig, det var umueligt at tale mundtligt med hende saa dv er hun, jeg maatte skrive paa en Tavle, det gik kun langsomt med at lse dette. To Dage blev jeg her, men kom aldeles i veemodigt Humeur. Fra Fru Scavenius fik jeg der Brev at hun om Torsdagen, da jeg kom, var hos Otto i Herlufsholm, men vilde indtrffe ved Middagstid, jeg fik imidlertid da Telegram at hun frst kom i Dag, saaledes er jeg endnu i Eensomhed, men Sen ruller deiligt udenfor og Stormen blser; det er Liv! Fru Scavenius og Brnene reise til Schweiz den 27de Juli, det bliver altsaa kun et kort Ophold denne Gang paa Basns. Hils den kjre Ulrik Adolph, jeg lnges efter at vide hvorledes det nu gaaer fremad. Siig til Elisabeth at jeg aldrig seer en rd Blomst uden jeg tnker paa hendes rde Slifer; min lille Gudsn omfavner jeg, Hr Greven beder jeg modtage min hjertelige rbdige Hilsen, ligesaa den kjre Comtesse Bodil.

Deres Naades taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus