Dato: 21. juli 1867
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 21 Juli 1867.

Ja hvad maa De kjre Etatsraad Andersen! vel have tnkt om mig, at jeg saalnge ikke har ladet hre fra os, ikke takket Dem for, eller dengang besvaret Deres interessante, altid hjertelige Brev fra Schweitz, ikke faaet Dem sagt hvor det gjorde godt at lse den velsignede, rige Hilsen De derfra sendte vort Kongepar og at jeg godt forstod at Kongens Hensigt vist var at vilde fornie Dem med en ny Titel, men at endogsaa Prindsesse Dagmar smilte og gav mig Ret at De: "den kjre H. C. Andersen" "slet ikke ligner en Etatsraad" Den eneste Aarsag til min Taushed har vret: Sygdom, og De veed nok at om den end ikke altid forknytter, saa hmmer den dog saa Meget. Det er jo svrt nok for Forldre at see deres Sn paa Krykker, men Humeuret er lige saa blomstrende som hans Udseende Gud skee Tak! og jeg har stedse maatte give det elskede, gode Barn Ret naar han har sagt: "tnk dog hvor meget vrre det kunde vre!". Alle her lnges efter Dem, ikke mindst vor Bedstemoder som siger: "ja vi To bleve rigtig gode Venner ifjor!" .... Ingen kan vre hjerteligere velkommen paa Holsteinborg end De kjre Ven! beslut nu altsaa Selv som det passer Dem bedst, og Give Gud i Sin Naade .... [Slutningen mangler].

Tekst fra: H.C. Andersens Hus