Dato: 22. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns den 22 Juli 1867.

Kjre Fru Grevinde!

Hjertelig Tak for Deres velsignede Brev; gid at jeg ret kunde udtale hvor meget jeg skatter Deres Naades Velvillie mod mig, hvor lykkelig jeg fler mig i Deres Hjem; jeg har saa deiligt der Fornemmelsen af at vre en velkommen Gjest, Hr Greven er hjertensgod og Brnene, ligesom den gamle Grevinde, lade mig fornemme at jeg i hver af dem har en Ven. Fru Scavenius reiser ikke, som hun frst bestemte, den 8 August, men allerede den 28de Juli, dette har forstyrret mine Udflugts-Planer og da jeg pludseligt blev sat ind deri, ikke gjerne vilde strax tage tilbage til Kjbenhavn, ikke vidste om man kunde see mig paa Holsteinborg, mldte jeg mig i Fyen og der venter Vogn efter mig fra Glorup frst kommende Lverdag. Saaledes er Situationen; jeg vil flakke lidt om, men er vist nok om 10 til 14 Dage, efter Afreisen fra Basns, paa Hjemveien igjen og da var det velsignet om Deres Naade var saa vel at jeg turde komme. Deres Naades Svigermoder bliver vel hele Sommeren? Den kjre Ulrik Adolph vil bevare sit Humeur, vinde i Krfter, og snart glemme de Prvelsens Dage han ogsaa allerede har lrt at kjende. Min sde lille Veninde Elisabeth sender jeg en heel Bouquet af Hilsener, og ligesaa Comtesse Bodil og min prgtige Ven Christian Christoph. Jeg har skrevet en Historie: Gudfaders Billedbog, ligesaa en mindre Fortlling, der udsprang ved en "Skaal" jeg udbragte engang paa Holsteinborg, det er nemlig Historien om "Vn henter Gln", jeg troer nu det er Sjlland der ved Dige-Arme henter den, desuden har jeg to Eventyr: De smaa Grnne og "Peiter, Peter og Peer".

Endnu vilde jeg gjerne her tilfie et Par Ord, men jeg er i Forlegenhed der med, man tr ikke plage sine Venner og dog stilles man tidt saaledes naar man vil gjre en god Gjerning og ikke selv heelt mgter det. Erindrer Deres Naade at jeg en Gang paa Holsteinborg talte for et ungt Menneske, men kom for seent, netop en Dag eller to efter at Hr Greven havde besat den Plads der kunde have vret en Lykke for min stakkels Fyr at erholde. Vr saa kjrlig at lse vedlagte Blad, der staaer hvad jeg nu har at sige om ham, og dersom De derved stemmes til Velvillie, da veed jeg Deres Svar, men enten De nu bestemmer Dem eller ikke, beder jeg at De venligst vil sende mig det skrevne tilbage fr Lverdag-Morgen og lige varmt bevare Deres dle Velvillie for mig uagtet jeg her har viist mig mellem de Paatrngende. Gud glde og velsigne Dem og Deres.

Hjerteligst og rbdigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus