Dato: 23. juli 1867
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

588. Fra Henriette Collin.

Hellebk 23 Juli [1867]

Kjere Andersen! Nu stter jeg mig for 3die Gang til Skrivebordet for at takke Dem for Deres Brev og fortlle Dem lidt om os og vort stille Liv herude, nu skal vi see om det lykkes mig at gjre mere end Begyndelsen hidtil er jeg hvergang bleven afbrudt. Jeg antager at Veiret er paa Basns som i Hellebk enestaaende rdsomt og jeg begriber godt at der i mange Huse lgges lystelig i Kakkelovnenmen da jeg kjender Deres Natur kjere Andersen og veed at De holder meget mere af 8 Graders Kulde end af 28 Graders Varme (i Brunnen!) saa vil jeg ikke beklage Dem i denne Henseendesaa lidt som i nogen Anden De Lykkens Kjledgge! Fra det ene Venskabs Skjd flyver De over i det Andet, altid modtaget med aabne Hjerter og Arme. Jeg kan forstaae Deres Glde over det Melchiorske Huus Og al den oprigtige Hjertelighed der vises Dem af de rare og lykkelige MenneskerSkulde Gevinsten i Lottoriet hvad man jo kan tnke sigudeblive, saa har De en ganske anden Rigdom, i Venner der baade kunne og ville forsde Dem Livet

Om os selv er kun lidet at fortlle den ene Dag gaar som den Anden[ :] Edvard og Theodor i Virksomhed udenfor Huset Jonas i den intimeste Omgang med Tudser og Frer jeg tror De kjender ham, og det Exemplar af en gammel Skruptudse som man den ene Dag beundrer i levende Tilstand finder man Dagen efter hngt op paa Vggen som fuldstndig Benrad. Louise har havt Sophie Pedersen hos sig til i Mandagssaa var hendes Ferie udlben og Pligterne kaldtePaa Torsdag vnter jeg min Svigerinde Hanne Boye og efter hende kommer Ingeborg til os for at nyde vort og Jonnas SelskabJonna kommer sidst i Ugen med 4 Dttre og 2 Folk disse 7 kvindelige Individer skulle Alle rummes i 3 smaa Vrelser og 1/2 Loftskammer Naar man er indrettet som Familien Nutshorn, som medens den endnu bestod af Af Mand Kone og 6 voxne Brn havde en Sommerleilighed bestaaende af 2 Vrelser, en Port og en Bagerovn og i den befandt dem srdeles godt saa fortjener man at ligge paa Landet om Jonna vil forstaae at gjre ligesaa, vil Tiden vise Gid De maa have det rigtig godt kjere Andersen! tnk hverken paa Gevinsten i Lottoriet eller paa Begravelsen, Ingen af Delene fre til nogetGld Dem over at hre til de Lykkelige som have alle Betingelserne for et fornieligt Livog nyd dette med Tak.

Mange Hilsner fra Alle her og fra

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost