H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Henriette Oline Collin, f. Thyberg til H.C. Andersen 23. juli 1867

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 23. juli 1867
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

588. Fra Henriette Collin.

Hellebæk 23 Juli [1867]

Kjere Andersen! Nu sætter jeg mig for 3die Gang til Skrivebordet for at takke Dem for Deres Brev og fortælle Dem lidt om os og vort stille Liv herude, – nu skal vi see om det lykkes mig at gjøre mere end Begyndelsen– hidtil er jeg hvergang bleven afbrudt. – Jeg antager at Veiret er paa Basnæs som i Hellebæk – enestaaende rædsomt – og jeg begriber godt at der i mange Huse lægges lystelig i Kakkelovnen–men da jeg kjender Deres Natur kjere Andersen og veed at De holder meget mere af 8 Graders Kulde end af 28 Graders Varme (i Brunnen!) saa vil jeg ikke beklage Dem i denne Henseende–saa lidt som i nogen Anden De Lykkens Kjæledægge! Fra det ene Venskabs Skjød flyver De over i det Andet, altid modtaget med aabne Hjerter og Arme. – Jeg kan forstaae Deres Glæde over det Melchiorske Huus Og al den oprigtige Hjertelighed der vises Dem af de rare og lykkelige Mennesker–Skulde Gevinsten i Lottoriet hvad man jo kan tænke sig–udeblive, saa har De en ganske anden Rigdom, i Venner der baade kunne og ville forsøde Dem Livet –

Om os selv er kun lidet at fortælle – den ene Dag gaar som den Anden[ :] Edvard og Theodor i Virksomhed udenfor Huset – Jonas i den intimeste Omgang med Tudser og Frøer – jeg tror De kjender ham, og det Exemplar af en gammel Skruptudse som man den ene Dag beundrer i levende Tilstand finder man Dagen efter hængt op paa Væggen som fuldstændig Benrad. – Louise har havt Sophie Pedersen hos sig til i Mandags–saa var hendes Ferie udløben og Pligterne kaldte–Paa Torsdag vænter jeg min Svigerinde Hanne Boye og efter hende kommer Ingeborg til os for at nyde – vort og Jonnas Selskab–Jonna kommer sidst i Ugen med 4 Døttre og 2 Folk – disse 7 kvindelige Individer skulle Alle rummes i 3 smaa Værelser og 1/2 Loftskammer – Naar man er indrettet som Familien Nutshorn, som medens den endnu bestod af Af Mand Kone og 6 voxne Børn – havde en Sommerleilighed bestaaende af 2 Værelser, en Port og en Bagerovn – og i den befandt dem særdeles godt – saa fortjener man at ligge paa Landet – om Jonna vil forstaae at gjøre ligesaa, vil Tiden vise – Gid De maa have det rigtig godt kjere Andersen! tænk hverken paa Gevinsten i Lottoriet eller paa Begravelsen, Ingen af Delene føre til noget–Glæd Dem over at høre til de Lykkelige som have alle Betingelserne for et fornøieligt Liv–og nyd dette med Tak. –

Mange Hilsner fra Alle her og fra

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost