Dato: 24. juli 1867
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg onsdag [24. Juli 1867]


Min kjre Etatsraad

Det var vor Bedstemoders og mit Forst i dag at besge Fru Scavenius og kunde jeg da ogsaa mundtlig bringe Dem en varm Tak for Alt hvad Deres Brev i Aftes indeholdt; men vores Ulrik Adolff har ogsaa inat havt ondt i Bentet, og skulde i dag beggynde en ny Kur, oprindlig et Kuurbad, anbefalet af Lger - efter hvis Virkning alt afhnger om han skal til Eilsen, eller om vi tr opgive saadan Reise. Men Forberedelsen til Ilsen tage flere Timer, hvorefter han da skal ligge i samme uforandrede / Stilling i 3 Dgn. Fru Scavenius vil derfor ligesaagodt som De vor kjre Ven, forstaa at jeg i dag ikke kan forlade mit elskede Barn - men vil Gud - at Alt staaer vel til i morgen og at vi ikke komme ubelejligt paa Basns, da nsker min Svigerinde og jeg indtil da at turde udstte dette i dag paatnkte Besg. Hvor det er yndigt at turde / vente Dem om nogen Tid. Giv Gud at Intet maa forstyrre den Glde som vi nyde ved denne Udsigt.

Hvor kjnt af Dem der har saa mange Beundrere og Venner trindt om paa Jorden -a ltid at vise Dem lige trofast mod de gamle. Vor Herre vil vist velsigne Deres Bestrbelser for Deres unge Proteg; tak fordi De tog os med! Vi have tegnet os paa den lille Liste. De hjerteligste Hilsener fra Mand og Brn

ved Deres hengivne

Mimi Holstein

Tekst fra: Helge Topse-Jensen