Dato: 26. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns ved Skjelskjr den 26 Juli 1867.

Kjre Fru Grevinde!

Min hjerteligste Tak til Deres Naade og Hr Greven for Deres Godhed mod det unge forladte Menneske; jeg haaber at han nu vil vre hjulpet; jeg har foruden mit eget Bidrag allerede noget over 100 Rdlr og Hr Groserer Melchior154 har lovet at tage sig af Sagens Fortsttelse; Gud lgge nu sin Velsignelse deri.

Tak for hvert venligt Ord i Deres Naades Brev, De sendte Gaven paa saa smuk en Maade, med saa venlige Ord at det var en doppelt Glde at modtage den; gid at jeg kunde gjengjlde, men det kan jeg desvrre ikke.

Det er dog ikke mere daarligt endnu med den kjre Ulrik Adolph, eftersom Deres Naade og Fru Svigermoder ikke igaar kom herover til Basns? Fru Scavenius med Datter tog igaar morges til Espe, men kom saa betids, strax efter Frokosten, her tilbage, for at vre hjemme ved Besget; hun reiser Sndag Aften, gaar over Nyrnberg til Ragaz, Brunnen, Interlaken og Montreux, hjem over Cln og bliver nok en fem Uger borte, jeg har lagt Reiseplanen. Imorgen, ganske tidligt, tager jeg til Fyen, men det er mig en Trang, da jeg ikke tr troe at jeg seer Deres Naade i Dag, at sende dette lille Brev. De hjerteligste Hilsener til Deres Naade, Hr Greven, Deres Fru Svigermoder og alle Brnene

fra Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus