Dato: 3. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Glorup den 3 August 1867.

Kjre Fru Grevinde!

Da jeg slet ikke veed hvorledes det er med Ulrik Adolph, heller ikke med Deres Naade, ikke veed om jeg kommer til Uleilighed eller ei, om De maaskee hellere seer mig naar jeg ved Frken Luzia Scavenius's Bryllup155 kommer ud i Egnen, skriver jeg dette Par Ord. Helst vilde jeg jo nu flyve hjem over Holsteinborg, see Deres Naade og hele den kjre Kreds. Jeg reiser fra Fyen, om Gud vil, Onsdag Morgen (den 7de) og er da i Korser Klokken 111/2 En Vogn vover jeg ikke at bede om, men maa jeg finde der hos Gjestgiveren i Jernbane Hotellet et Par Ord, om Deres Naade og Hr Greven nu eller lidt senere ville see mig; er det sidste Tilfldet da gaaer jeg strax med Banetoget videre til Sor eller maaskee lige til Kjbenhavn, som min Stemning da er.

Endnu engang Tak for de to kjre Breve Deres Naade forundte mig paa Basns; det er gaaet fortrffeligt med min Forbn for den unge Mand, jeg vil haabe han nu er hjulpet til at kunne lre Noget; jeg fik ved at henvende mig kun til fem Forskjellige strax 130 Rdlr og Groserer Melchior lovede at samle Resten og har det, saa at det Hele nu er et Belb af 300 Rdlr. Der har vret Velsignelse i Indgangen, jeg vil haabe den ogsaa kommer i Udgangen, at den unge Mand kan vise han fortjener de Manges Godhed. De hjerteligste og allerrbdigste Hilsener til Greven, Enkegrevinden og hele den kjre Brnekreds.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

E. S.

Har Fru Flindt156 bragt min Hilsen bring hende da een igjen, om jeg tr bede derom.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus