Dato: 5. august 1867
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

591. Fra Henriette og E. Collin.

Hellebk 5te Aug [1867]

KjereAndersen

Gyngestolen sidder Ingeborg og faar sig en lille lur trt efter Reisen fra Kjbenhavn Louise befinder sig i en lignende situation i sit Vrelse, Jonas rtter sine af megen sidden, trtte Lmmer ved at slbe Sten ved Kilden, Theodor sidder hos sin stakkels meget syge Hund Boz og har ikke synderlig Haab om at beholde det smukke livlige Dyr som nu i 3 Dage har vret saa elndigt Edvard er naturligvis hvor Jonas er dog har han i Sommer foretaget sig langt mindre end ifjor af den Slags Arbeide og jeg er ret glad derover.

I Fredags Morges kom Marstrand til Hornemanns paa Nordskov og Bloch til os og Lunds, han blev til Sndag Aften og var meget indtaget i Naturen herude han agtede ved Leilighed at komme igjen og medbringe Tegneapparater da her var meget som tiltalte ham og uden dette vil jo Tiden falde ham altfor lang. Han boede hos en Fisker i Aalsgaard og da han jeg tnker paa Grund af sin Ungdom, sin store velse i at reise og sin rigtige Kunstner Natur ikke gjr store Fordringer i Retning af physisk Velvre, saa var han tilfreds med Alt med Undtagelse af Morgenkaffen som han skjnt ugjerne tilstod var udrikkelig

Lund er taget til Hornbk og hans Kone sidder ene paa Bakken, hun er et godt varmtflende Menneske som lser sin vanskelige Opgave at vre hans Konemed strre Taalmodighed end Snildhed Hun er ofte selv Skyld i de Storme som hans underlige Ubndighed bringer over hende, men hun lrer aldrig at forhindre deres altfor hyppige Udbrud. Igaar fik jeg Brev fra Bergse han er paa Ischia og sammen med Ibsen ikkedestomindre lider han i hieste Grad af Menneske Trang Han har ingen at tale med siger han thi uagtet han og Ibsen hver Dag spadsere sammen tale de aldrig Bloch og Jonas kjende Ibsen fra en anden Side og finder ham meddelende og elskvrdig det maa vel ligge i en Grund Forskellighed som gir egentlig Samtale umulig.

Det var et morsomt og trffende Billede af Dem selv kjere Andersen som Kanarifugl i et Basin med Guldfisk Flyv ud! spar ikke saa meget paa Skillingen, der er jo nok af dem !

Lev vel og skriv snart til Deres

hengivne

Jette Collin.

Kjre Andersen. Naar jeg siger at jeg ikke har megen Tid til at skrive, saa er dette for saa vidt sandt, som jeg nu i det gode Veir sger at indhente hvad der forspildtes i det daarlige ved en stadig Tumlen i den frie Luft; alle boglige og literaire Sager skubber jeg fra mig. Deres Brev fik jeg efter at jeg havde talt med Jrgensen. Denne har jeg henviist til Melchior, med hvem jeg derpaa talte et flygtigt Ord paa Banegaarden. Jeg vil nu foreslaae Melchior at skaffe en i Bogholderiet dygtig Informator til J., Lrere i Sprog findes der nok af. Det er dernst min Mening, at Jrg: selv skal administrere sin lille Formue (jeg er rolig for at han vil gjre det med Fornuft ) thi man skal ikke lade et Menneske i hans Alder for meget gaae i Ledebaand og fle sin Afhngighed. De 40 R. (fra Dem og Bille) har jeg sat i Sparekassen, og jeg har givet ham Bogen; Bille har desuden givet ham 15 R. for et Arbeide.

Nu er hele Familien Stampe (O:Jonna med Brnene) herude; Ingeborg kom idag; Veiret er deiligt og Humeuret godt; kun er Theodor bekymret l for sin yndige lille Hund, som er betnkelig syg. Jeg deeltager hverken i Ringsi?Festen eller i den for de franske Deputerede, men jeg vil haabe at den sidste bliver arrangeret saaledes at Nationen kan vre det bekjendt. Hver Aften spadsere der endeel Skruptudser om paa Gulvet i mit Sovekammer.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost