Dato: 8. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr den 8 August 1867.

Kjre Ven!

Velkommen hjem fra Oasen paa den jydske Hede, fra Fata Morgana, dybe Skovser, sorte Storke og Zigeunere! Det er Sndag naar De modtager mit Brev, altsaa den Dag De tilbringer i Familie-Skjd og ikke besger andre skikkelige Folk; maa jeg vre med at sige god Dag, lade dette lille Blomsterblad falde paa Deres Hjerte, en Hilsen fra Vennen.

Jeg blev en otte Dage paa Glorup; Haven der er vistnok een af de smukkeste i Danmark; sidste Tirsdag indviedes der endnu et stort Bidrag til Havens Skjnhed, nemlig en mgtig Hngebro, hen over en dyb Klft, hvor prgtige Ege og Bge lfte sig. Jeg har gjort Delbanco opmrksom derpaa, saa jeg tnker der kommer vel et Billed af Broen i "illustrerede Tidende". Nu er jeg igjen i Sjlland paa det smukke, hyggelige Holsteinborg, gaaer igjen ved Stranden og seer over til Gln, en som Deres "Figaro" vil fortlle om.

Det var min Bestemmelse at komme til Kjbenhavn paa Mandag, men det skeer ikke, man er saa venlig, gjerne at ville beholde mig og jeg har lagt et Par Dage til, om jeg i disse skal gldes ved Brev fra min kjre Robert Watt, veed jeg ikke, han har vist meget travlt de frste Dage i Ugen. Ikke sandt? Jeg har det udmrket og dog er der Bisselder i Skoene paa mig, jeg har Reise-Kle! det kribler og krabler; dog faaer jeg det ikke ude bedre end jeg har det; men, som jeg nyelig skrev til en Veninde og som hun fandt betegnende, De maaskee ogsaa, derfor kan det vel lses to Gange: "Jeg synes tidt, i min bedste Solskins Glde, at jeg er som en Kanariefugl der sidder i Buur med et stort klart Vandglas om, hvori der svmme Guldfiske, de straale Solen skinner, jeg sidder paa min Pind midt derinde og har baade Fuglegrs og et Stykke Sukker og dog - ja dog - "flyve! flyve ---,!" det kribler og krabler i mig. Dog denne Uro og Reisedrift maa De ikke rbe, ikke Mange forstaae den.

Snart flyve Billes af sted, maaskee ogsaa Melchiors! hils dem hjerteligt fra mig! Vil De ogsaa bringe Deres Frken Sster en Hilsen! tnk selv med Venlighed paa

Deres meget hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Holsteinborg ved Skjelskjr den 8 August 1867.

Kjre Ven!

Velkommen hjem fra Oasen paa den jydske Hede, fra Fata Morgana, dybe Skovser, sorte Storke og Zigeunere! Det er Sndag naar De modtager mit Brev, altsaa den Dag De tilbringer i Familie-Skjd og ikke besger andre skikkelige Folk; maa jeg vre med at sige god Dag, lade [overstr: falde} dette lille Blomsterblad falde paa Deres Hjerte, en Hilsen fra Vennen. Jeg blev en otte Dage paa Glorup; Haven der er vistnok een af de smukkeste i Danmark; sidste Tirsdag indviedes der endnu et stort Bidrag til Havens Skjnhed, nemlig en mgtig Hngebro, hen over en dyb Klft, hvor prgtige Ege og Bge / lfte sig. Jeg har gjort Delbanco opmrksom derpaa, saa jeg tnker der kommer vel et Billed af Broen i "illustrerede Tidende". Nu er jeg igjen i Sjlland paa det smukke, hyggelige Holsteinborg, gaaer igjen ved Stranden og seer over til Gln, en som Deres "Figaro" vil fortlle om.

Det var min Bestemmelse at komme til Kjbenhavn paa Mandag, men det skeer ikke, man er saa venlig, gjerne at ville beholde mig og jeg har lagt et Par Dage til, om jeg i disse skal gldes ved Brev fra min kjre Robert Watt, veed jeg ikke, han har vist meget travlt de frste Dage i Ugen. Ikke sandt? Jeg har det udmrket og dog er der Bisselder i Skoene paa mig, jeg har Reise-Kle! det kribler / og krabler; dog faaer jeg det ikke ude bedre end jeg har det; men, som jeg nyelig skrev til en Veninde og som hun fandt betegnende, De maaskee ogsaa, derfor kan det vel lses to Gange: "Jeg synes tidt, i min bedste Solskins Glde, at jeg er som en Kanariefugl der sidder i Buur med et stort klart Vandglas om, hvori der svmme Guldfiske, de straale Solen skinner, jeg sidder paa min Pind midt derinde og har baade Fuglegrs og et Stykke Sukker og dog - ja dog - "flyve! flyve ---,!" det kribler og krabler i mig. Dog denne Uro og Reisedrift maa De ikke rbe, ikke Mange forstaae den.

Snart flyve Billes af sted, maaskee ogsaa Melchiors! hils dem hjerteligt fra mig! Vil / De ogsaa bringe Deres Frken Sster en Hilsen! tnk selv med Venlighed paa

Deres meget hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 65-68)