Dato: 12. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

592. Til E. Collin.

Holsteinborg ved Skjelskjr. Den 12 August 1867.

Kjre Ven!

Forrige Onsdag-Morgen reiste jeg fra Glorup over Beltet til Korsr hvor enVogn fra Holsteinborg ventede mig; jeg boer i mine gaml[e] Stuer, hie og smukke, med mange Blomster, har Alt hvad Velstand og god Villie kan forunde Een; jeg har imorgen, naar De modtager dette Brev, vret her i otte Dage. Det var min Bestemmelse at have naaet Kjbenhavn som i Dag, derfor skrev jeg Dem ikke tidligere til, men man anmoder mig saa hjerteligt og velmeent at forlnge Besget at jeg har besluttet at blive endnu denne Uge, det vil desuden blive meget trttende og anstrngende at vre med ved de mange Festligheder; jeg troer ikke at have KIfter nok til de Farter; altsaa bliver jeg her, Veiret begynder jo at blive smukt og jeg reenskriver stadigt paa min Reise i Portugal; det var min Tanke at give den ud til Julen med nogle tidligere spredte Reiseskitzer, de skulde udgjre et Bind i samlede Skrifter, men da det kun bliver en 10 Ark mener Reitzel at Bindet bliver for tyndt og nsker at vi vente dermed. Det er jeg ikke glad over, da Portugals Besget, som allerede er et Aar gammelt, derved656 mangler al Nyhed. Jeg beskjftiger mig med at udsge og samle de af mine Digte jeg troer kunne have en mere blivende Betydning og de komme i et lille pynteligt Format (16 Ark) nu til Julen. Af de 8 Hefter Nye Eventyr og Historier, som mangle Billeder vil paa samme Tid udkomme et strre Hefte med Illustrationer af Frhlich, men derom nsker Reitzel at der endnu ikke bliver talt.–Jeg sendte Dem et Eventyr De smaa Grnne og gad vide hvorledes det tiltalte Dem. Dersom De troer det hrer til de bedre, vil De da, efter at have lbet Comateringen igjennem, sende det med vedlagte Brev til Goldschmidt Brev, jeg veed kun at han boer i Kjbenhavn. Jeg lovede ham mit Svar til omtrent den 15de August. De skriver at De har leveret Jrgensen en Sparekassebog hvori staae de frste 40 Rdlr jeg havde til ham (nemlig 20 fra mig og 20 fra Bille), men De vil erindre at jeg senere skrev at have faaet 20 fra Grevinde Frijs, 20 fra Grevinde Holstein og 50 fra Moltke Hvitfeldt, disse Penge har jeg modtaget, men de tilhrer657 Jrgensen og br sttes ind i hans Sparekassebog for Renternes Skyld, vr saavenlig at overfre Pengene fra mig til ham, dersom De ikke allerede har det. Jeg har jo tydeligt udtrykt mig. Alt i Alt hvad jeg med mit eget Bidrag har samlet til ham er saaledes 130 Rdlr. De har jo talt med Moses Melchior og veed altsaa hvor betydeligt Mere han har til ham, saa at Jrgensen nu maa vre hjulpet, havde han kun sikker Udsigt til en Plads.

Deres Kone skriver at jeg skal flge min Lyst, reise til Paris og see Udstillingen i sit Flor, Fru Melchior, Grevinde Holstein forkynde det samme Evangelium, men jeg synes virkeligt ikke at jeg har Raad dertil, isr naar jeg tog Een med! jeg har jo nu ogsaa travlt med Digt-Samlingen. Hvor stor er min-Formue ved Septembers Begyndelse, naar de 130 ere regnede fra? Jeg har stadigt ondt i min hiere Haand fra en Seneknude der, som allerede er et Par Aar gammel, jeg har ved at aabne en Dr, fortaget Haanden, der er kommet Gigt til og jeg har lidt Besvr med at skrive. Hils Deres Kone, Louise, Jonas, Jonna med Dttre, Fru Lund etc. fra

Deres hengivne

H. C. Andersen.

[I Margen:] Hr og Fru Melchior reise med Billes til Schweiz i nste Uge.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen