Dato: 12. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr

den 12 August 1867.

Kjre Fru Melchior!

Iaftes modtog jeg Deres kjrkomne Brev, skrevet den tiende, jeg skriver strax igjen til morgen, og haaber at min Skrivelse gaaer ligesaa hurtigt som Deres; at mit Brev fra den 7de frst kom til Dem den 10de forstaar jeg ikke og Ingen her; det maa vre en Feil paa et af Posthusene, maaskee i Skjlskjr; igaar fik vi saaledes en ganske anden Pakke Aviser end den vi ventede og vare uden "Dagbladet" og "Fdrelandet". De reiser altsaa! reiser med Billes. Hvor langt og hvorlnge? Jeg kommer ikke til Kjbenhavn i denne Uge, i detmindste ikke fr Lverdag-Sndag; man er saa elskvrdig at holde paa mig og jeg har det jo saa behageligt som det kan tnkes, store Vrelser at gaae i, en dejlig Have ned til Stranden, milde ine som see paa mig, Brn og Gamle holde af mig. Jeg kommer og gaaer som jeg vil og man beder mig gjre Opholdet saa langt mueligt, men vore franske Venner vilde jeg ogsaa nok see, det skeer nu ikke, De har Ret i at det vilde vre mig for anstrngende at vre med, jeg har derfor maattet opgive det. Gjerne havde jeg trykket de Velkomnes Haand. Faaer De Gjster paa "Rolighed", da bring dem en Hilsen fra mig, uagtet det kan vre, at de ikke kjende mit Navn, var det Engelndere, da veed jeg at de Alle kjendte mig; endnu er jeg kun saa smaat skudt op i fransk Jordbund, og de som see Urten vide maaskee ikke endnu ret, om det er stort vrd nrmere at kjende den. I alle Tilflde, det er en Hilsen fra et dansk Hjerte som takker dem for deres Deeltagelse for hans Fdreland! - De vil fortlle mig lidt om Deres Gjster, ja det vil sige, De vil fortlle om De faaer Tid, megen bliver det neppe og Reisen skal vel begynde i tilkommende Uge. Hils Billes, jeg skal sende en Rejse-Plan for Schweiz. I Dag reiser Grev Holstein til Ems, den ldste af Snnerne, der i Vinter har faaet en Svkkelse i Benet saa at han gaaer paa Krykker, tager med for at besge et Bad i det Hanoveranske, Huuslreren ledsager ham. Her er da paa Gaarden tilbage, den unge Grevinde og Grevens Moder, Brnene, disses Musiklrer og to Gouvernanter samt H.C. Andersen. Veiret er smukt, men koldt; jeg sidder og ordner mine Digte for den nye Samling, samt reenskriver stadigt paa "Reise i Portugal" uagtet den ikke kommer ud til Nytaar. Block har jeg lnge ikke hrt fra, Watt gav mig Brev fr han drog til Silkeborg, igaar er han nok kommet tilbage; nste Sndag kan De lse i "Figaro" et lille Stykke af mig om en Gln, der ligger ud for Holsteinborg og danner den deiligste Skovbouquet paa Vandet.

Med min hjere Haand er det vedvarende slet ikke godt; jeg har spnderet to Glas Obodeldoc paa den, men tidt virker den helt op i Armen, ikke frre end tre Lger have seet paa den, men de sige: der er kun at lade Senen skjre over, det skal vre meget smerteligt og - senere voxer den sammen igjen. Det gjr ondt naar jeg skriver og jeg skriver meget. Tak den kjre Harriet for hendes Hilsen og Indlg i Brevet til mig, hils Deres Mand, om ham hrte jeg ikke i Deres sidste Brev. Hils dem paa Teglgaarden og endelig hele Roligheds Brnekreds. Siig til William at jeg har sendt en Graaspurv med Hilsen, den flyver ham tre Gange forbi i Haven, det betyder: "God Dag, William!"

Lev hjertelig vel

Deres taknemlig rbdige

H.C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad