Dato: 12. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr den 12 August 1867.

Kjre Ven! "Igjen et Brev!" siger De nok. De har vist neppe Tid at lse det; vi ere i Begyndelsen af Ugen, da De maa tnke paa at mtte "Figaro" og vi ere i en Uge i hvilken de franske Venner ere hos os og De altsaa vist:" nok paa Farten med dem. Jeg kunde nske at vre med, trykke hver i Haanden der elsker mit Fdreland; jeg har imidlertid ikke Krfter nok til saaledes uafbrudt at tumle mig og da jeg nu sidder godt og man saa venligt og gjerne [vil] beholde mig hvor jeg er, bliver jeg her og det maaskee endnu hele denne Uge. Jeg var imidlertid med Tankerne hos Dem. Forleden lste jeg her ved Aftensbordet: "Vn og Gln", jeg sagde at det kom i "Figaro", derved kom De og "Bladet" paa Tale og da man forleden mellem mine til Posten henlagte Breve saae eet med Udskrift til "Robert Watt", blev der sagt, at havde man vidst at jeg skrev Dem til vilde man ved mig have bedet Dem om at tegne Grev Holstein Holsteinborg mellem Subscribenterne, nu vilde man henvende sig til een eller anden Boghandler, jeg svarede at det ikke behvedes, jeg skrev Dem snart til igjen og skulde da mlde det. Vil De derfor lade Figaro fra frste August komme til Holsteinborg ved Skjelskjr, sendt som andre Aviser sendes.

De har vel moret Dem godt i Jylland; De har en Hilsen til mig fra Drevsen, De selv lnges, som jeg efter at flyve ud i den vide Verden, ja alt dette kan jeg jo besvare mig selv med ja! - Seer De Melchiors eller Billes, da hils paa det hjerteligste, ligesaa Bloch! Men De har ikke Tid at lse Breve, jeg vil ikke plage Dem.

Et hjerteligt Haandtryk,

Deres Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Holsteinborg ved Skjelskjr den 12 August 1867.

Kjre Ven! "Igjen et Brev!" siger De nok. De har vist neppe Tid at lse det; vi ere i Begyndelsen af Ugen, da De maa tnke paa at mtte "Figaro" og vi ere i en Uge i hvilken de franske Venner ere hos os og De altsaa vist nok paa Farten med dem. Jeg kunde nske at vre med, trykke hver i Haanden der elsker mit Fdreland; jeg har imidlertid ikke Krfter nok til saaledes uafbrudt at tumle mig og da jeg nu sidder godt og man saa venligt og gjerne beholde mig hvor jeg er, bliver jeg her og det maaskee endnu hele denne Uge. Jeg var imidlertid med Tankerne hos Dem. / Forleden lste jeg her ved Aftensbordet: "Vn og Gln", jeg sagde at det kom i "Figaro", derved kom De og "Bladet" paa Tale og da man forleden mellem mine til Posten henlagte Breve saae eet med Udskrift til "Robert Watt", blev der sagt, at havde man vidst at jeg skrev Dem til vilde man ved mig have bedet Dem om at tegne Grev Holstein Holsteinborg mellem Subscribenterne, nu vilde man henvende sig til een eller anden Boghandler, jeg svarede at det ikke behvedes, jeg skrev Dem snart til igjen og skulde da mlde det. Vil De derfor lade Figaro fra frste August komme til Holsteinborg ved Skjelskjr, sendt som andre Aviser sendes.

De har vel moret Dem / godt i Jylland; De har en Hilsen til mig fra Drevsen, De selv lnges, som jeg efter at flyve ud i den vide Verden, ja alt dette kan jeg jo besvare mig selv med ja! - Seer De Melchiors eller Billes, da hils paa det hjerteligste, ligesaa Bloch! Men De har ikke Tid at lse Breve, jeg vil ikke plage Dem.

Et hjerteligt Haandtryk,

Deres Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 69-72)