Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 18. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg 18. August 1867.

Kjre Fru Melchior! Nu synes jeg at det er lnge siden jeg hrte fra Dem. Aviserne have fortalt mig om vore franske Venners Besg, jeg har i Tankerne vret med, hrt Talerne, fornummet den folkelige Glde og under Lsningen derom er Taarerne kommet mig i inene; jeg blev veemodig ved ikke at vre med, og dog har De Ret, jeg havde vist ikke Krfter nok til en saadan Uges strke Bevgelse. Jeg veed imidlertid slet Intet om hvor lidt eller meget De og Deres have taget Deel i al den Glde; jeg veed ikke om De fik Gjester paa "Rolighed", og om disse nu ogsaa ere reiste. Derom kunde jeg have hrt paa Tirsdag, var jeg efter min Bestemmelse reist ind imorgen Mandag. Men de kjre Mennesker herude holde saa elskvrdigt paa mig, og der blev ordenlig Glde iaftes da jeg lovede at forlnge mit Besg endnu to Dage; ikke at reise fr Onsdag.

Jeg kommer Torsdag Middag til "Rolighed" - men nu er det store Sprgsmaal, er De og Deres Mand da endnu derude, ere De ikke reist med Billes. Afreisen var jo bestemt til efter den 20de og Torsdag er den 22de. Jeg haaber at det nok slaaer til, dersom ikke Schweizer-Reisen er aldeles opgivet. Watt har skrevet mig til, men ikke med et Ord nvnet Deres Afreise. Jeg kommer ikke afsted fr jeg vinder i Lotteriet og i den Lykkepotte groer nok ikke mit Tr.

Veiret har jo vret srdeles deiligt hele denne Uge; Aftnerne saa klare og stille, Luften var opfyldt af Duft fra Lindetrerne, Maanen seilede i en Luft, der kunde vise sig i Spanien-Portugal, de vilde Svaner laae ude paa Stranden. Jeg har faaet en Deel Brev, igaar fik jeg eet fra Grev Moltke-Hvitfeldt, det havde sgt mig i Kjbenhavn fr det kom herud, han beder mig deri, at bringe sig i venlig Erindring hos Familien Melchior. Ogsaa fra Fru Lund i Hellebk fik jeg et Brev. Den kjre Bloch er det lnge, meget lnge siden jeg hrte Noget fra, men jeg veed at han maler paa Kraft, saa at hans egne Krfter altfor meget gaae.

Nu er det snart forbi herude med Roserne, men i disses Sted mylre Nelliker frem. Holsteinborg har en god Gartner, der srdeles smagfuldt ordner Blomster-Bouquetter jeg faaer hver anden Dag to saaledes, gid jeg kunde vise Dem disse i deres Friskhed. Selv har jeg fundet paa at lave nogle Bouquetter af rd-guul-hvid Persillie, de see ganske yndige ud. Professor Hedt og Hr Magnus reise nok til Wien og Paris, det er seent paa Sommeren, jeg troede at Hedt ikke kunde vre borte fra Scenen naar denne i September aabnedes. Deres Mand maa De paa det hjerteligste hilse fra mig, ligesom Melchiors paa Teglgaarden, Broder og Sster. William og Thea kunde gjerne have understttet hver andre i at skrive mig til, Thea veed jeg nok vilde, men William, siig det til ham, han har nok andre Spillopper for. Frken Louise, Harriet, alle Brnene de hjerteligste Hilsener, snart, om Gud vil, sees vi. Brne-Kredsen flyver ikke til Schweitz. Forleden sendte jeg Bille en Slags Rejseplan for Schweiz; jeg antager at han og Frue for det frste kun reise derhen og ikke til Rom hvor der er Colera. Det er da ogsaa en ulykkelig Sygdom der som en Polyp strkker Arme ud og ind over Europa og forstyrrer de Rejsende! Jeg har Gigt i min Haand, det smerter at skrive. Lev inderligt vel!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad