Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 19. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjlkjr den 19 August 1867

Kjre Hr Andersen!

I aftes modtog jeg fra min Veninde i Kjbenhavn et Brev der er afsendt fra Bonn og leveret hende af Postbudet, men Udskriften er ikke ganske til mig, jeg troer snarere at den er til Dem, der har mere med Kunstakademiet at gjre end jeg. Kjender De nogen i Bonn?

Lad mig hre fra Dem. Jeg er i Kjbenhavn Torsdag den 22de og boer som De veed paa Hjrnet af Kongens Nytorv og lille Kongensgade. Efter Brevets Post-Stempel synes Brevet at vre afsendt for en Maaned siden men jeg, som sagt, modtog det frst i aftes.

De har vel vret en Deel sammen med vore franske Venner? Jeg havde gjerne taget Deel i al den Festlighed, men jeg frygtede for, at [/] jeg ikke havde Krfter der til og blev derfor paa Landet, hvor jeg har tilbragt smukke Dage, frst paa Glorup og nu senere her paa Holsteinborg. Afterne vare stille, Lindetrerne duftede, Fuldmaanen seilede i den blaa Luft hen over Stranden, det kunde godte en gammel Digter og begeistre en ung. Hils deres Frue fra mig og seer De Familien Melchiors da bring mig i venlig Erindring.

Venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus