Dato: 21. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Elise Johanne Fraenckel
Sprog: dansk.

At rejse i Ugens Begyndelse

Sige Alle er en stor Forsyndelse.

Jeg kommer med en stor Forkyndelse:

Jeg bliver til Lrdag efter hjere Formyndelse,

Og dette har hele Selskabets Yndelse.

Moders Ja er Ende og Begyndelse

Glemte jeg Fader var det en svr Forsyndelse

Dette er skrevet i stor Skyndelse

Elise Fraenckel

P.S.

Sknt jeg boer med Digteren under Tag

Saa vil jeg dog ikke sejle under hans Flag.

Jeg venter med Lngsel et bejaende Svar

Der sendes mig baade af Mor og Far.

Dette bevidnes med paaholdt Pen

af hele Familien og Andersen.

Til Fader.

Du siger, Kre Fader, jeg kender dig

"Hun har ej rimet, det er kun Svig.

De andre har blanket og brunet."

Kjre Fader, jeg er her rimelig.

I Rolighed Sangpaulunet

Her rime de Store, her rime de Smaa

Nu rimer du med: "hun blive maa."

[Elise Adler, f. Fraenckel, kusine til Louise Melchior]

Tekst fra: Solveig Brunholm