Dato: 7. juli 1838
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

rsta d. 7 Juli 1838.

Det var en rik post! Ett bref och tv bcker frn Andersen! Bsta Herr Andersen! Om ni hade sett huru glad, huru hjertligt deltagande och glad jag blef vid den underttelse som Ert bref innehll, s hade ni gerna frltit mig min lnga tystnad, och frsttt att fast jag r en ohyggligt trog corespondent, s ar jag dock en varmt kannande van. Ack!en god Meniska som ser sin framtid tryggad for brist och oro, som nu med gladje ser sig om i lifvet, och dertill en som med sin skna gfva kan verka s valgrande fr sina medmeniskor, - fjrilen befriad ur puppan - o ni kan ej visa mig en gladare, en mig krare tafla! Och nr jag lste att ni var lycklig, och sg ut frn mitt fnster fver ngarne och skogen som stodo der i morgonglans, d frst blef min morgonbn rtt varm, och jag tackade skaparen for all gldje han sknkte jorden. Gud ske lf bsta Andersen! Knn huru denna lycknskan gr af hjertats grund, och huru gerna jag dervid skulle trycka Er hand! Er Konung ar just en karl af frstnd och godt omdme, och frstr att lagga vlgerningen der den blir rantebrande for hela landet. Jag glder mig t att ni nu skall s sorgfritt som Biet kunna svrma om i verlden, och suga honungen ur dess blommor, och bringa den in i sker kupa, den m nu heta Poem eller Roman; Min Mor och syster skulle helst se det sednare, och Gud vet om ej jag frenar mig med dem. Era romaner ha gjort mig s stort nje. Spillemanden framfr alla andra. I Improvisatorn och fven i O.T. finner man samma originella och trogna uppfattning af lifvets mngfaldiga scener som i Spillemanden, men i denna sednare samla sig scenerne till ett dramatiskt helt, som fngslar mitt hjerta vid personerne, och mitt interesse vid utvecklingen af deras de s som mig tyckes blott det fullandade konstverket kan gora. Dertill har det moraliska sinnet hr tecknat s rent, s adelt sannt, att oaktadt Naomis glans och Cristians armod och sorgliga belgenhet, kan lsaren intet gonblick tveka; - han ville hellre vara Christian n Naomi. Skall jag beknna fr Er att jag nskat ni kastat en varmare solstrle fver Christians sista stunder, - en ljusare knsla i hans egen sjl! Och jag r ej den enda som nskat detta. Men fven Ch... s melankolie ar skn! Frid fver honom, och lefve, lefve Spillemanden! Era bcker aro mycket och med ltthet lsta hr. I den bildade verldens salonger ser man dem p bordet framfr soffan, s i Stockholm som i Upsala.

Annu en gng tack for bckerna! Det var Samlede Digte och rets tolf Maanader som nu kommo mig tillhanda. Men Eventyr fr Brn har jag ej ftt, och det r rtt snlt och obeskedligt af bokhandlaren. Fr brefvet och portraittet jag fick i vintras tackar jag Er fven nu innerligen. Brefvet var s hjertligt att det gick rakt in i hjertat, och portraittet var frtraffligt likt, Alls icke embellerat; snarare motsatsen. Men mycket likt r det och gr mig stort nje. Det sitter nu i sllskap med Thorild, Franzn Geijer. Apropos af Biskop Franzn, skall jag ratt innerligen hlsa Er frn honom. Han lade mig det d han fr en mnad sedan hlsade p mig i Stockholm. Han har ftt och last Er Agnete med nje, och hade gerna velat skrifva till Er, men han kommer sig icke till at skrifva bref; - och emellan oss sagt har Ni ej mycket frlorat derp, ty det r oftast alldeles omjligt att lsa hans bref. Hans styl ser ut s har ungefr [ulselige tegn]. Han kan icke lsa den sjelf nr han fr terse hvad han skrifvit. En Engel skulle ej st ut med att ta reda p hans bref, ehuru gerna de n m lsa i hans hjerta, ty en mera ren, mera himmelskt sinnad meniska finnes svrligen p jorden.

Jag har nyligen gjort en liten resa till Upsala, och der tillbringat otta glada dagar. Jag ar ledsen ni ej kom att se Geijer! Det r en kta Svensk man, som jag tror i sin personlighet framstller det bsta af Svenska national-karakteren. Hans Litteraturblad som kommer ut en gng i mnaden och skrifves af honom ensamt, r ett af dagens stora interessen - som jag tror, fver hela Sverge. - Hans verksamhet glder mig storligen. Han r ett Snille som endast inspireras af det rena i seder, i sknhet, af harmoni och ordning. Hans blick har en organiserande kraft, [-] ser sammanhnget och lter se det. Och det r med blixtrar han upplyser detta sammanhang. Men blixten har han hemtat af Guds ljus. Mtte han lnge lefva!

Jag lefver nu helt stilla p landet med min Mor och syster och r lycklig deraf, och sker rusta ut en liten bok till hsten som skall heta Hemmet. Till Er skall den visst sndas s fort den kommer ut. Af vra tidningar frmodar jag att Ni sett att vi i Stockholm haft hvarjehanda buller fr oss, - endast echon deraf ro nu qvar som rra sig i skrift och tal. Men jag finner det bra roligt att slippa bde tala och skrifva derom.

Jag sger Er lefvl fr denna gng. Mtte Ni rtt mycket njuta af Er sommar, och Nektergalar sjunga i Bokskogarne fr den som besjunger dem s vl. Min Mor och syster lngta mycket efter en bror till Spillemanden och be hjertligt hlsa Er. Era Digter skola frskna min sommar. Och ser ni frn Era ar sverges kust, s tnk att ni der har en vn och hjertlig vlnskarinna i

Fredrika Bremer.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter