Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 9. september 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Melchior
Sprog: dansk.

Paris den 9de September 1867.

Kjre Fru J. Melchior!

To Dage har jeg nu vret i Paris, men min Tanke mange flere Dage paa det kjre "Rolighed" hos Dem og Deres; det blev da et voldsomt Veir Lyn og Torden under Farten til Korsr; ombord fik jeg en lille Kahyt for mig selv, sov ikke, men hvilede og var i den tidlige Morgen i Kiel hvorfra det gik i en Fart til Hamborg; vi boede der sammen med Hirschsprung, der gik i en Tour til Paris, hvorimod jeg lagde Veien over Frankfurth og Strassbourg, saa at jeg frst Lverdagmorgen, efter at have forladt Kjbenhavn Sndagaften, kom til Paris og boer i Hotel Place palais royal, hvor ogsaa Kammerherre Wolffhagen boer og hvor fra Balkonen Danebrog veier, jeg er paa fjerde Sal for 6 Frank daglig, man seer ud over hele rue Rivoli lige op til Port etoile. Igaar var jeg paa Udstillingen hvor nu det Hele er fuldkomment ordnet, det var en Glde at gaae her igjen, det var som havde jeg slet ikke vret borte fra Paris, som om Opholdet de to tre Maaneder i Danmark var en smuk Sommernats Drm. I denne Aften modtog jeg Brev fra Deres Moder, deri et Par venlige Ord ogsaa fra Deres Fader, de have sendt Brevet til Legationen hvor det har ligget i flere Dage, da jeg ikke kom der, men altid spurgte paa Posthuset om Breve poste restante; Deres Forldre skrive at de nu ere i Geneve og blive der et Par Dage, men om mit Brev naaer derhen betids nok er jeg uvis om. Jeg haaber at Deres Forldre faae Lyst til at tage til Paris og det endnu medens jeg er her. Jeg bliver her saaledes at jeg den 29 September kan indtrffe i Danmark, altsaa har jeg endnu 12 14 Dage at tumle mig her i Verdensbyen. Iaftes var jeg i Theater Chatelet og saae Cendrillon, der er udstyret med et Sceneri og en Pragt saa man blndes, men Behandlingen af det smukke Eventyr er ikke videre og Cendrillons Rolle blev daarligt udfrt, her var hverken Spil eller Stemme men strkt Bifald af de betalte Klappere. Iaften haaber jeg at hre Romeo og Julie. Watt er ude for at opdrive Billetter, da der kun gives en Forestilling til. Theatrene ere aldeles overfyldte, ligesom paa Restaurationerne, derimod er der slet ikke saa mange Folk paa Udstillingen som da jeg i Foraaret var der. Om Kolera tales her ikke, men som jeg seer af danske Aviser er den nok optrdt i Hadersleben. Mon Billes bestemmer sig for Rom? Maleren Lsse der med sine Brn vil derhen traf jeg i en Banevogn fra Hanover til Frankfurth men han tnkte at blive Schweiz til han der hrte om at der var mere sundt og godt i Italien. Nu er vel Deres Sster, Frken Louise vendt hjem til "Rolighed" fra Besget i Hellebek; jeg haaber at Veiret har der vret smukt og at hun ret har flt sig glad og vel hos Lunds. Hils hende meget. Ja jeg ryster af Hjerteposen Hilsen paa Hilsen til Deres Mand og Brn, srligt William, til Deres Sstre og Brdre, der vel dog ikke alformeget savne Forldrene.

Frken Sophie Melchior beder jeg Dem hilse; mit nste Brev bliver til Bloch. Tiden flyver hen, jeg har ingen Hvile til Brev-Skrivning, men som sagt nste Dag maaskee sender jeg ham en Brevdue! hils ham ret ud af mit Hjerte. Hedt er nok i Wien og ganske ene. Det var jo trist for Hr Magnus at han saaledes efter at vre naaet Hamborg opgav hele Reisen og vendte hjem igjen til Kjbenhavn. Han synes ikke at vre nogen Reisemand, er man frst over den rullende S, da maa man flyve til ikke vende hjem fr Maalet er naaet. Seer De tilfldigt Drewsens i Rosenvnget eller LInds, da hils fra mig, ogsaa derhen skriver jeg under mit korte Ophold. Og nu lev hjertelig vel i Deres Sommerhjem og Brnekreds; med Sjl og Tanke er jeg der.

Hjerteligst og rbdigst

H.C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad