Dato: 16. september 1867
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

594. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard 16de [September 1867]

De nsker Brev kjere Andersen, men hvad vil De egentlig at en nsten Fiskerkone i Aalsgaard skal fortlle en feteret Digter i Byernes By : dog nrmere beseet er vore Vilkaar maaskee ikke saa forskillige endda Vi ere begge opfyldte af Beundring, De, over hvad Mennesket og Menneskeaanden formaar, jeg, over Guds deilige Skabning i Naturen og begge nyde vi med Glde det haaber jeg de Dage der behage os.

Det er jo deiligt at De i Paris har Danske som det er Dem kjert at omgaaes; jeg hrer til dem som finder Paris bedaarende, straalende og umaadelig morsom, naar man saa dertil har behagelige Landsmnd til Deeltagelse i Udflugter og daglig Omgang saa ofte man nsker det saa ja saa er man jo en Slags Lykkens Yndlinge, men det har De jo vret i saa mange Aar!

Vi leve nu vort stille Efteraars Liv herude og med Lunds flyttede vor sidste Selskabelighed Jonna og hendes Brn vare rigtig glade ved Livet her og nde det hvr isr efter sin Eiendomlighed, Ingeborg var meget herude, hun forekommer mig i hi Grad ldet og skrbelig, hun bliver overordentlig svr og saa forunderlig biet Gotlieb har ogsaa besgt os nogle Dage . . .

Fra Edvard skal jeg hilse og sige at han sidder med en fortraadt Fod, derfor skriver han ikke hvorledes han vil forklare det Phzenomen at Foden forhindrer ham i at bruge Pennen, maa han selv om, men jeg antager at de 14 Forretnings Breve som han idag har afsendt har gjort ham udygtig til at skrive, Foden forvildede sig ned i et dybt Hul i et Leergulv og knixede, dog er det forhaabentlig snart godt igjen Jonas kom hjem med en forklemt Fingerspids og mange Smerter, dog sidder han og behandler sine Tudser ved Hjlp af de andre 9. Sophie Pedersen og Louise hilse begge mange Gange.

Og saa Farvel kjere Andersen! Mor Dem deiligt! giv dygtig mange Penge ud ! De har jo Raad dertil men gld Dem til at komme hjem til Deres mange Venner og Veninder Til disse sidste regner sig meget

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost