H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Henriette Oline Collin, f. Thyberg til H.C. Andersen 16. september 1867

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 16. september 1867
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

594. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard 16de [September 1867]

De ønsker Brev kjere Andersen, men hvad vil De egentlig at en – næsten – Fiskerkone i Aalsgaard skal fortælle en feteret Digter i Byernes By : – dog nærmere beseet er vore Vilkaar maaskee ikke saa forskillige endda – Vi ere begge opfyldte af Beundring, De, over hvad Mennesket og Menneskeaanden formaar, jeg, over Guds deilige Skabning i Naturen og begge nyde vi med Glæde – det haaber jeg – de Dage der behage os. –

Det er jo deiligt at De i Paris har Danske som det er Dem kjert at omgaaes; jeg hører til dem som finder Paris bedaarende, straalende og umaadelig morsom, naar man saa dertil har behagelige Landsmænd til Deeltagelse i Udflugter og daglig Omgang saa ofte man ønsker det – saa – ja saa er man jo en Slags Lykkens Yndlinge, men det har De jo været i saa mange Aar! –

Vi leve nu vort stille Efteraars Liv herude og med Lunds flyttede vor sidste Selskabelighed – Jonna og hendes Børn vare rigtig glade ved Livet her og nøde det hvær især efter sin Eiendomlighed, Ingeborg var meget herude, hun forekommer mig i høi Grad ældet og skrøbelig, hun bliver overordentlig svær og saa forunderlig bøiet – Gotlieb har ogsaa besøgt os nogle Dage . . .

Fra Edvard skal jeg hilse og sige at han sidder med en fortraadt Fod, derfor skriver han ikke – hvorledes han vil forklare det Phzenomen at Foden forhindrer ham i at bruge Pennen, maa han selv om, men jeg antager at de 14 Forretnings Breve som han idag har afsendt har gjort ham udygtig til at skrive, Foden forvildede sig ned i et dybt Hul i et Leergulv og knixede, dog er det forhaabentlig snart godt igjen – Jonas kom hjem med en forklemt Fingerspids og mange Smerter, dog sidder han og behandler sine Tudser ved Hjælp af de andre 9. – Sophie Pedersen og Louise hilse begge mange Gange. –

Og saa Farvel kjere Andersen! Mor Dem deiligt! giv dygtig mange Penge ud ! – De har jo Raad dertil – men glæd Dem til at komme hjem til Deres mange Venner og Veninder – Til disse sidste regner sig meget

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost