H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Jonas Collin d.æ. til H.C. Andersen 10. juli 1838

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 10. juli 1838
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbh. d 10 Julii 1838.

De er overmaade nøjsom med et God Dag! men slet saa knap er jeg ikke, uagtet jeg har Ord for [at] skrive kort. For det Første: Hilsen fra begge Søstrene, fra Ingeborg, som jeg i Morges tidlig, medens hendes Vanddrikken, besøgte ved Taarbæk, hvor jeg modtog Deres Brev (der ej skal vorde seet af flere end de Bestemte), og fra Louise, som nylig efter m[in] Tilbagekomst læste det, og bad Dem hilse[t] med det Tillæg [:] Moder længes forfærdelig efter Andersen.

Hennings er ikke Forstjunker, og bliver det heller aldrig, fordi denne Titel ikke mere skal uddeles. Han er Forstcandidat; jeg kiender ham forresten, og er ikke uenig med Dem i Deres Opfatning af hans Individualitet.

De har vel faaet et Brev, som jeg havde forsynet med Couvert? Det kom, ved et Tilfælde, til min Ærgrelse, ikke afsted den første Postdag.

d 11 Jul.

Ingeborg kommer i dette Øeblik (Torsdag Formiddag Kl 10) her til i Regnveir, men tør, da hun kiørte i lukket Vogn. Hun siger: Jeg havde virkelig havt i Sinde at skrive til Andersen, men jeg har ladet det være, alene af den Grund, at han ikke skulde tabe sine gode Tanker om mig; men hils ham tusinde Gange« - »Jeg vilde ogsaa have skrevet,« raaber Louise, »men har holdt mig tilbage af samme Grund; men naar jeg nu faaer Brev fra ham, saa skal jeg tænke paa« - »at lade være at svare« falder Ingeborg hende i Talen.

Stakkels Andersen, De faaer vist intet Brev; - »aah«, hører jeg Dem sige til Dem selv, med en selvtilfreds Fornemhed, »Stakkel er man ikke derfor!« Lad gaae!

Og dermed Gud befalet! Hils Hornemanns

d 12 Jul.

I Gaar Kl 2 rejste Storfyrsten til Lübek.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost