Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 6. oktober 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 6 October 1867.

Kjre Fru Melchior! I dette jeblik kommer jeg fra "Rolighed", hvor jeg allerede har vret et Par Gange siden min Hjemkomst, der var i Mandags Aftes den 3o September. I Dag vare de alle paa Teglgaarden og jeg fik kun at vide at De Fru Melchior og Deres Mand for ieblikket ere i Montreux, der hen vil jeg altsaa nu skrive, thi jeg er i hi Grad bedrvet over ikke at hre fra Dem og at kunne forstaae, at mit Brev til Dem ikke er kommet i Deres Hnder. Jeg skrev deri at jeg frst flere Dage efter min Ankomst til Paris modtog Deres kjre Skrivelse, jeg gldede mig til den og havde daglig spurgt paa Posthuset efter Brev poste restante, der var intet, De havde sendt det til Legationen og denne vidste ikke at jeg var i Paris; saa snart den erfarede det fik jeg Brev og jeg skrev strax ned til Geneve, poste restante. Hver Dag senere haabede jeg i Paris at hre fra Dem, endnu den sidste Morgen Sndag den 22de, var jeg paa Posthuset, uden at have Glde deraf. Det har som sagt bedrvet mig, ikke at hre fra Dem og piint mig, at mit Brev ikke naaede Dem, det maa ligge paa Posthuset i Genf. Opholdet i Paris var hist behageligt, jeg boede i Hotel med Wolffhagen og Watt, de fire sidste Dage boede Professor Hedt sammen med os. Genevay var opfyldt i Erkjendelse af det Melchiorske Huus og udtalte det ved mange Leiligheder "Det magelse, skjnne Familieliv i Danmark!" Han gav mig nogle Portrtkort til Dem, som jeg skulde sende til Schweiz, men da jeg aldeles ikke vidste hvor De var, sendte jeg dem ikke, de ere afleverede paa "Rolighed". Journalisterne arrangerede en smuk Middag, jeg havde Hdersplads mellem Grenier og Genevay, den sidste udbragte min Skaal. Hjemveien lagde jeg med Watt over Epernay, Strassbourg og Baden-Baden, hvor jeg ikke tidligere har vret. Theater-Intendanten, den lrde Devrient, sendte mig en Loge i 1ste Etage, hvor jeg med Watt hrte Mozarts Tryllefliten. Gjennem Hertugdmmerne og Odense fli jeg hjem, temmelig forkjlet, lidende af en slem Hoste, jeg tildrog mig paa en Udflugt fra Paris, hvor just den Dag Veiret slog om og blev bitterligt koldt. Herhjemme er det nu langt koldere, vi have lagt i Kakkelovnen, de lange Aftener ere begyndte. Jeg har seet Maria Stuart, der i det Hele ikke spilles godt, imidlertid er Fru Eckardt meget over mine hieste Forventninger. "En Skavank" af Goldschmidt spilles ganske fortrffeligt og har ogsaa flere Skjnheder. Nu kommer snart Bournonvilles ny Ballet der af Personalet omtales med stor Roes.

Mandag Middag den 7de October 1867 I Formiddag var jeg paa Hibroplads for at hre om Familien havde faaet Brev, et saadant var kommet imorges og sendt ud paa Rolighed, et fra Dem til mig var fulgt med, dette have de leveret paa Posthuset, men nu er Klokken fire, ud paa Eftermiddagen, jeg har ikke faaet Brevet, det er som skulde jeg ikke hre fra Dem. Jeg vil imidlertid ikke udstte med at sende dette lille Epistel, nu da jeg veed at det kan naae Dem i Montreux; iaften eller imorgen haaber jeg dog at Postkarlen bringer Brevet og er der da noget Srligt strax at besvare, da skriver jeg imorgen igjen. De kjrligste og bedste Hilsener til Deres velsignede Mand. Med hele min Tanke og mit Hjerte er jeg hos Dem begge

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

[efterskrift:]

Meget lnges jeg efter Dem

begge.

Tekst fra: Niels Oxenvad