Dato: 11. oktober 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 11 October 1867

Kjre velsignede Fru Melchior! Tak og atter Tak for Deres rige, hjertelige Brev! jeg fik det da, det kom i mine Hnder netop idet jeg kom fra Posthuset hvor jeg havde afleveret mit Brev til Dem, det jeg haaber at De har modtaget, ligesom ogsaa det jeg fra Paris sendte til Genf, Deres Mand har tilvisse ladet det affordre. Saa beskueligt opruller De for mig Deres Reise, jeg var ganske med i Tanken. Jeg skynder mig med at skrive igjen, at mit Brev kan naae Dem i Montreux; bliver det ikke Tilfldet, da er der en drillende Nisse, der ikke vil at De denne Gang skal faa "Sort paa Hvidt" for hvor stadigt De og Deres magelse Mand, ere i mit Hjerte. Jeg har i de mellemliggende tre Dage, siden jeg sendte Brev og fik Deres Skrivelse, vret overvldende beskjftiget, med Korrektur paa mine "udvalgte Digte", en Bog jeg ret glder mig til kommer ud, den indeholder alle de Digte og Vers, jeg stter nogen Priis paa af de mange jeg har skrevet fra min frste Optrdelse til nu; dog ikke det alene, men Breve til Frankerige, Breve jeg maatte skrive paa Dansk, faae godt oversat og derpaa reenskrive, tog den meeste Tid; den bekjendte Philarete Chasles, som har skrevet de hist interessante Portraits contemporains, vil indfre nogle af mine Bger i Frankerige og jeg har maatte[t] give ham Oplysninger, see at virke for at hvde en Plads i hans Fdreland, som jeg har det i Engeland og Tydskland. Penge fortjener jeg vel neppe, men re, og det er dog den bedst klingende Mnt. Forleden klang den til mig fra Amerika, klang ind i "Dagbladet", saa at nsten mine gode Venner hjemme syntes overraskede; der stod i Dagbladet fra en amerikansk Avis et hdrende Stykke for det lille Danmarks Betydning, om alt det Aandens Liv her rrer sig; der udtaltes og jeg var glad der ved, og vor Herre taknemlig, i den Tro at jeg virkeligt kunde nvnes med i, der blev sagt "de strste Nationer vilde vre glade ved at kalde deres Mnd saadanne som H. C. rsted i Physiken, saa en Billedhugger som Thorvaldsen, en Digter som H. C. Andersen og en Komponist som Gade, dernst fremhvedes hvorledes Andersen var kjendt og lst i Amerika. Det er ikke af Forfngelighed jeg fortller Dem det, det er af Glde, det er, tilgiv, som en Broder meddeler en kjr Sster, hvad der ret har forniet ham. De forstaaer mig. Helst havde jeg mundtligt sagt det, det skrevne staaer ddt og til at lgge den Musik derunder man vil! Gid at De og Deres Mand var her; uagtet nu er det graat, vaadt og koldt. Idag fltte de ind fra "Rolighed" og fra Teglgaarden; jeg har Ild i min Kakkelovn og dertil har jeg en kolossal Forkjlelse. Den 25de tager jeg til Basns til Lucia Scavenius's Bryllup med Castenschiold paa Borreby, Festen holdes den 26; jeg er derpaa indbudt at komme Dagen forud; ogsaa til Odense er jeg indbudt, men nu kommer jeg vel nppe meer iaar over S og salten Vand. Vinteren nrmer sig med strke Skridt; jeg antager at De og Deres Mand, naar De kommer hjem, blive i Byen, det vil vre meget for koldt paa "Rolighed". Bloch seer jeg sjldnere, jeg veed ikke hvor han nu tilbringer sine Aftener, men hele Dagen arbeider han utrttelig og er god og elskvrdig. Igaar fik jeg et Brev fra ham, som han havde sendt til Paris, men der ikke naaede mig, det var kun fem a sex Linier, men viiste den gode Villie og det varme Hjerte. Watt er lykkelig over Pariser-Reisen, og var en behagelig Reisekammerat. Hils paa det hjerteligste Deres Mand og kom begge med Sundhed og godt Humeur til Hjemmet. Hjerteligst Deres taknemlige

H. C. Andersen.

[Kuvert: Madame / Madame Melchior / ne Henriques a Montreux / en Suisse / franco poste restante
Poststempel: Kjbenhavn 12/10 - Montreux 15 Oct 67]

Tekst fra: Niels Oxenvad