Dato: 14. oktober 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 14 October 1867.

Kjre Fru Scavenius!

I anledning af Sangen til den 26 October, er det mig meget om at vide hvorledes Navnene skrives, om jeg skal stte Carl med C elller med K, og om Luzia skal skrives saaledes eller Lucia, vil Deres Naade vre saa elskvrdig at give mig Efterretning derom til senest Lverdagmorgen, da Sangen skal trykkes. Jeg maa ogsaa vide hvor mange Gjster Deres Naade venter for at jeg kan bestemme Antallet af Exemplarer; hils Deres Brn paa det hjerteligste fra mig. Jeg var meget glad ved at see den kjre Otto, saa kjk og saa glad; med stor Deeltagelse vil jeg flge ham paa hans Livsbane. Veiret er nu smukt, gid at Festdagene ogsaa maa faae Solskin, og bliver det ikke Tilfldet ude, saa veed jeg det bliver i Hjerterne. Hils de Forlovede og forund mig endelig Brev i denne Uge. Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus