Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 19. oktober 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 19 October 1867 Kjre Fru Melchior! I Formiddags gik jeg paa Hibroplads for at hre om der var Brev fra Dem; det var ogsaa indtruffet men bragte ikke den gldelige Underretning at vi een af de frste Dage havde Dem og Deres Mand hos os. De er endnu syg, ligger tilseng, Hjemreisen er ikke bestemt. Det bedrver mig. I Torsdags var jeg med Bloch til Middag hos Deres Datter og hendes Mand; jeg udbragte da "den snarlige Velkomst" en hjertelig Skaal. Veiret er nu bedre som Folk kalde det; vi have hverken Kulde eller Blst, men Vaadt; Taagen slikker Trapperkvrkerne, som var der gledet en vaad Klud ned over Tret; jeg haaber imidlertid at det milde Veir strkker sig lige ned til Montreux, at Solen lokker Dem ud af Sengen og giver Krfter til at die Besvrligheden af Reisen. I Dag vente vi Dronningen hjem fra Wiesbaden, hun kommer med det Dampskib, der iforgaars frte Kronprindsen til Rostok, hvorfra han paa Jernbane gaaer til Petersborg for der at overvre sin Broder Kong Georgs Bryllup. Paa Torsdag reiser ogsaa jeg til Bryllup, den 26de skal Frken Lucia Scavenius forenes med Carl Castenskjold, der var saa flink ved Dyppels Skandser. Et fransk Ballet Personale er optraadt i Casino og vinder srdeles Bifald; det er ikke daarligt; i Folketheatret skal den londonske Ballet raade og paa Alhambra er stort Besg for at see det Offenbachske Stykke: Rolf Blaaskg, efter dette vil blive givet af samme Komponist: "Storhertuginden af Geroldstein". Paa det Kongelige Theater giver Maria Stuart Huus, Goldschmidts Comedie en Skavank behager, derimod er man temmelig strng med "Kjrlighed og Politik" af en ung Mand: Hin[d]berg. Bournonville er frdig med de to frste Akter af sin store fire Acts Ballet. - Fru Jerichau har vret meget syg, men er nu saadeles i Bedring at hun tnker paa at reise til London. Endnu er Folk her fra Byen paa Fart til Paris, forleden reiste Konsul Salomonsen derhen, ligesaa Recke og Erik Bgh; - Bloch er utrttelig i at male og nsten troer jeg alfor mange Portrtter. Til Julen komme en Deel nye Bger, vi have i disse Dage atter en ny af Goldschmidt, Digte af Arentzen, Mindeblade af Carl Andersen, Digte af Mller. Det undrer mig at Billes ikke tage til Spanien, der synes jo nu temmeligt fredeligt, Venedig synes Billes ikke om, i Florenz er Colera og Typhus og til Rom seer det ikke ud man just kan reise med Sikkerhed og Fornielse. Skriver De til Fru Bille, hils da fra mig og husk dem paa hvor smukt der er i Spanien og hvormeget Nyt og Eiendommeligt de der ville finde. Dersom endnu den Dame som saa venligt omtalte mig, er i Montreux, da bring hende min Tak og rbdige Hilsen. Gid at De snart maa kunne flyve hjemad; maae jeg lgge Rejseplanen? flyv fra Montreux til Neuchatel, hvil en Dag i Hotel Bellevue tt ved Sen, der er varmt endnu og meget smukt. Reis saa til Baden-Baden og hvil, derpaa til Cassel, saa paa een Dag til Hamborg og da begynde vi allerede at raabe Hurra, om De vil, ni Gange. Bring imidlertid nu Deres kjre, prgtige Husbond min varme inderlige Hilsen, har jeg, eller rettere min Musa Venner og Veninder i Deres schweizeriske Omgivelse da siig dem jeg bliver glad ved at vide det. - Brev venter jeg ikke fra Dem, kjre Fru Melchior, men jeg venter og haaber, snart at hre, ved Deres Brn, at den eller den Dag begynder Hjemreisen. Skoven og Haverne her hjemme maa endnu staae i god Couleur, naar De med Sundhed og godt Humeur kommer paa dansk Grund og flyver mod Hjemmet hvor en heel stor Kreds vil juble og ikke svagest

Deres hengivne, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad