Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 21. oktober 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludvig Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grev L. H. Holstein.

Kjbenhavn den 21 October 1867.

Kjre Hr. Greve!

Det var magelst venligt af Dem at De gldede mig med Efterretning om Deres elskelige Frues Befindende, og at nu Alt, efter Omstndighederne, er godt. Gud Vorherre vre takket; jeg har i den sidste Tid tnkt meget paa Dem Alle derude og frst ved Ulrik Adolffs Afreise fik jeg at vicle at han saa lnge har vret her i Byen, ellers, om jeg fr havde vidst det, var jeg kommet til ham. Bring Deres fortrffelige Kone min inderlige Hilsen og Bevidnelse om min Glde. Den lille Datter158 hilser jeg i hendes nye lykkelige Hjem og gratulerer hende til de to Brdre og Sstre hun har, Bodil og Elisabeth ere tilvisse glade. Paa Fredag159, om Gud vil, kommer jeg til Basns og haaber der at hre at Alt gaaer godt frem paa Holsteinborg, maaskee samles jeg med Dem Hr Greve, maaskee ogsaa med Bodil, bliver det ikke Tilflde da sender jeg Brev, ligesom jeg ogsaa har en Bog som jeg tnker mig at Bodil vil have nogen Interesse for160 og som jeg glder mig til at see paa hendes Boghylde.

Jeg blev en Maaned i Udlandet161, var, som De veed Hr Greve, anden Gang iaar i Paris; jeg blev der 15 Dage og morede mig srdeles, fandt den hjerteligste Modtagelse hos Franskmndene og nsten synes det nu som om mine Skrifter der ville faae god Indgang. Hjemveien lagde jeg over Baden-Baden, hvor jeg aldrig fr har vret og tilbragte der to ret behagelige Dage; Robert Watt reiste jeg sammen med og han var en srdeles behagelig og opmrksom Reiseflle, altid i godt Humeur, aaben og naturlig. De bedste nsker for alle Kjre paa Holsteinborg, Gud styrke og velsigne Deres fortrffelige Huustro, gid at de Alle ret fle sig lykkelige! Endnu engang Tak for Deres Hjertens Godhed mod mig og for det seneste store Beviis her paa ved at sende mig Brev.

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

E. S.

Enkefru-Grevinden min hjertelige, rbdige Hilsen!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus