Dato: 3. november 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 3 November 1867.

Kjre Fru Scavenius!

Inderlig Tak for de smukke Dage paa Basns; det var mig et fornyet Beviis paa Deres Naades Hjertelag og Godhed for mig at De forundte mig at vre med i Familiefesten for Deres lykkelige Brn. Jeg er ogsaa glad ved at have seet Lucia Castenskjolds nye Hjem; den gamle gaard saae forynget ud i sine Stuer og Solen skinnede ind til de Nygifte, hils dem begge hjerteligt fra mig. Det forniede mig see den kjre Otto saa legemlig og aandelig udviklet; jeg glder mig at vi oftere og snart mdes her i Byen. Hjemreisen var noget langsommelig; fra Slagelse kjrte vi 12 og naaede frst Kjbenhavn Klokken halv sex om Aftenen, det var hele fem Timer paa den Vei, jeg i Sommer ikke brugte to Timer til; Opholdene ved hver Station varede i det Uendelige; det var uheldigviis den 1ste November og mange Tjenestefolk skulde i Tjeneste, de kom med uhyre Kister, Komoder og Skabe, der var en Opstilling som paa en Flttedag; regnen skyllede ned og det varede syv lange og syv brede, som man siger, fr man fik sit Ti paa Banegaarden. Vognene vare dertil forfrdelige haarde og snevre, aldrig fr har jeg prvet at kjre i en saadan anden Klasse=Vogn. Frken Brandes kunde aldeles ikke holde det ud og maatte allerede i Sor ind i en frste Klasse. Vil Deres Naade venligst hilse Frken Lytzov og bringe min Tak for hendes megen Elskvrdighed, samt tilfie at den Sax hun laante mig tog jeg den sidste Morgen ned ved Kaffebordet for derat levere hende den, men jeg havde Saxen i Lommen, der glemte jeg den, indtil jeg var paa Jernbanen, her gav jeg den til Frken Brandes og saaledes er den jo allerede i Frken Lytzovs Hjem; Jeg haaber, at Deres Naade, medens hun er paa Basns, laaner hende en anden, ellers gaaer jeg og har Samvittighed over min Glemsomhed. I dag er Veiret srdeles smukt, her ere mange svenske Studenter i Byen, de gave igaar Koncert i Casino i Forening med de danske Studenter, Huset var propfuldt, Indtgten er til de stakkels Mennesker i Nordland. Gid at Deres Naade, efter de mange Anstrngelser Bryllupsfrd, Jagt og mange Gjster forvolde, maa vedblive at vre vel, jeg glder mig meget til at vi i den kommende Vinter oftere skulle sees; gid nu at Ottos 5 Maaneders Tjeneste var overstaaet, men den Tid vil ogsaae gaae og Livet straaler med Solskin til ham. Deres Naades taknemlige rbdige H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus